FIDEES – logo

Rekomendują nas

Współpracę z Fundacją Idee Społeczne oceniam bardzo pozytywnie. Dzięki organizacyjnym kompetencjom pracowników FIDEES oraz merytorycznym zasobom Instytutu Spraw Obywatelskich zrealizowano efektywny i skuteczny projekt. Osiągnięto wszystkie założone wskaźniki, umiejętnie reagowano na pojawiające się zagrożenia, prawidłowo rozliczono projekt pod względem merytorycznym i finansowym. Polecam współpracę z Fundacją Idee Społeczne jako rzetelnym i kompetentnym partnerem.

Instytut Spraw Obywatelskich

Czytaj całość

Fundacja Idee Społeczne FIDEES od początku realizacji koordynuje i zarządza projektem, przygotowując dokumenty do udzielania zamówień publicznych, terminowo rozlicza projekt, monitoruje bazę personelu i uczestników (...) w sposób ciągły czuwa nad realizacją projektu, doradzając przy rozwiązywaniu bieżących problemów. Rekomenduję Fundację Idee Społeczne FIDEES jako organizację posiadającą kompetentną i profesjonalną kadrę do koordynacji i zarządzania projektami dofinansowywanymi ze środków europejskich.

Fundacja SŁONIE NA BALKONIE

Czytaj całość

Zespół Fundacji FIDEES to wspaniali fachowcy, z którymi współpraca jest czystą przyjemnością. Zespół osób, z którymi współpracujemy, posiada ogromną wiedzę dotyczącą pozyskiwania funduszy, rzetelnego rozliczania, zachowania terminów, posiada niezbędną wiedzę prawną i merytoryczną dotyczącą prowadzenia dużych projektów. Polecamy współpracę z Fundacją FIDEES wszystkim Stowarzyszeniom, Fundacjom jak i organom Administracji Państwowej.

Fundacja Obudźmy Nadzieję

Czytaj całość

Gmina Rawa Mazowiecka realizując projekt partnerski "Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego" współpracuje od 2017 r. z Fundacją Idee Społeczne FIDEES. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że to właśnie Fundacja koordynuje i pilotuje nasze działania w projekcie. Zespół Fundacji tworzą ludzie kompetentni i życzliwi. Polecamy Fundację zarówno samorządom, jak i partnerom społecznym.

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Czytaj całość