FIDEES – logo

Klub „Biedroneczki”

logopro

Informacja dotycząca trwałości projektu „Pracuś” (1.12.2023 r.)

Z dniem 30 listopada 2023 r. zakończyła się realizacja zadania pn. „Klub dla osób niesamodzielnych” realizowanego przez Fundację Idee Społeczne FIDEES (prowadzenie klubu) we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pabianicach (rekrutacja uczestniczek i uczestników do klubu) w ramach partnerskiego projektu „Pracuś” w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.\

W ramach zapewnienia trwałości projektu, rozumianej jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług oferowanych w ramach projektu, Fundacja Idee Społeczne FIDEES ogłasza gotowość przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, tj. 41 m-c, do świadczenia usługi w formie Klubu dla osób niesamodzielnych w budynku w Woli Żytowskiej 4 dla 25 osób.

Od 1 grudnia 2023 r. trwa rekrutacja uczestników do Klubu, którego działalność zaplanowana jest w ramach kontynuacji projektu CUŚ dla pabianickiego, dofinansowanego ze środków EFS+ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Za rekrutację uczestników do Klubu odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel.: 668 374 148.


Siedziba klubu: Wola Żytowska 4, 95-200 Pabianice.
Klub jest otwarty przez trzy dni w tygodniu:

Za rekrutację uczestników do Klubu odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel.: 668 374 148.

Rodzaje aktywności realizowanych w klubie:

Dodatkowo każdy uczestnik klubu ma podczas zajęć zapewniony dwudaniowy obiad.


Regulamin Klubu

Oświadczenie Uczestnika Klubu

Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19


biedr5 biedr6 biedr7 biedr8 biedr9 biedr10 biedr11 kwiecień2022 biedr12 luty2022 biedroneczki1 grudzien2021 biedroneczki2 listopad2021 biedroneczki3 styczen2022 biedroneczki3