FIDEES – logo

Centrum Usług Środowiskowych w powiecie pabianickim – „PRACUŚ”

logotypy

Fundusze unijne i współpraca samorządów z Fundacją Idee Społeczne FIDEES – to przepis na dodatkowe usługi społeczne i zdrowotne dla mieszkańców powiatu pabianickiego. Projekt „PRACUŚ” realizowany jest od 1.07.2020 r. do 30.06.2023 r. Jego całkowita wartość wynosi 5.330.966,63 zł. Fundacja FIDEES koordynuje całość projektu. W jego ramach powstaną 74 nowe miejsca świadczenia usług społecznych w formie:

Z projektu skorzysta minimum 276 osób.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „PRACUŚ"

załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy

załącznik 2 - Oświadczenie uczestnika

załącznik 3 - Oświadczenie o rezygnacji

Formularz - Dane uczestników indywidualnych

Osobą do kontaktu ws. projektu jest Olga Madej, olga.madej@fidees.org, tel. 577 812 613

W ramach projektu PRACUŚ Fundacja Idee Społeczne prowadzi wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego w Dłutowie. Wypożyczalnia została uruchomiona 18 stycznia 2021 r.

Wypożyczalnia przeznaczona jest dla wszystkich mieszkańców powiatu pabianickiego, ze szczególnym uwzględnieniem gmin Dłutów, Pabianice, Ksawerów i Dobroń.

Osoby korzystające ze sprzętu mogą uzyskać wsparcie fizjoterapeuty, który wyjaśni, jak prawidłowo go używać oraz pokaże odpowiednie pozycje ułożeniowe i ćwiczenia.

Dokładne informacje na temat jej funkcjonowania znajdziecie Państwo tutaj.

Fundacja Idee Społeczne prowadzi także klub dla osób niesamodzielnych „Biedroneczki” w Woli Żytowskiej.

Siedziba klubu: Wola Żytowska 4, 95-200 Pabianice.

Szczegółowe informacje o zasadach udziału w klubie i jego funkcjonowaniu znajdziecie Państwo tutaj.

Więcej o projekcie

Pomysłodawcy i realizatorzy projektu:

Lider:

Gmina Dłutów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie

Partnerzy:

Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 276 osób, w tym:

Mieszkańcy gminy Dłutów mogą skorzystać z oferty realizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Usługi opiekuńcze – to pomoc udzielana w miejscu zamieszkania osoby, która na co dzień potrzebuje wsparcia np. przy higienie osobistej, przygotowaniu posiłku, zrobieniu zakupów, posprzątaniu mieszkania.

Pomoc dla osób z niepełnosprawnością – osobisty asystent osoby niepełnosprawnej dba o podniesienie jakości jej codziennego funkcjonowania, wspierając ją zgodnie z jej potrzebami i możliwościami.

Więcej informacji na temat usług opiekuńczych i asystenckich na stronie GOPS w Dłutowie.

Świetlica środowiskowa – to tu dzieci oraz młodzież będą mogły spędzać czas po szkole. Przyjaźni wychowawcy i wybrani specjaliści zadbają o dobrą atmosferę, wspólną zabawę i gry, a także będą przeprowadzać różnego rodzaju zajęcia np. z języka angielskiego, sprawnego korzystania z komputera/tableta/smartfona. Ponadto raz w miesiącu wszyscy uczestnicy będą mogli wspólnie wyjechać do kina, teatru lub muzeum.

Klub osób niesamodzielnych – to miejsce, w którym będziemy dbać, aby każdy uczestnik czuł się ważny, potrzebny i sprawny. Osoby chętne będą mogły skorzystać m. in. z gimnastyki, wsparcia psychologicznego, nauki obsługi smartfona czy komputera, a dodatkowo raz w miesiącu wyjechać grupowo do kina, teatru lub na basen.

Świetlica środowiskowa i klub będą działały w budynku w Hucie Dłutowskiej. Ze względu na jego przedłużający się remont (z powodu okoliczności niezależnych od realizatorów projektu) ich uruchomienie zaplanowane jest na październik 2021 r.

Mieszkańcy gminy Pabianice mogą skorzystać z oferty realizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Mieszkanie wspomagane - od marca 2021 r. uruchomione zostanie mieszkanie wspomagane dla 2 mieszkańców gminy. Lokal zapewni Gmina Pabianice, a wyposażenie zostanie sfinansowane ze środków projektu. Mieszkańców wspierać będzie pracownik socjalny oraz psycholog.

Wszyscy mieszkańcy powiatu pabianickiego mogą skorzystać z:

Zalety wypożyczalni:


Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

logotypy