FIDEES – logo

Centrum Usług Środowiskowych w powiecie pabianickim – „PRACUŚ”

logotypy

Fundusze unijne i współpraca samorządów z Fundacją Idee Społeczne FIDEES – to przepis na dodatkowe usługi społeczne i zdrowotne dla mieszkańców powiatu pabianickiego. Projekt „PRACUŚ” realizowany jest od 1.07.2020 r. do 30.11.2023 r. Jego całkowita wartość wynosi 5.330.966,63 zł, w tym wartość dofinansowania z UE: 4.797.666,11 zł.

Fundacja FIDEES koordynuje całość projektu oraz realizuje dwa zadania, prowadząc wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i  klub dla osób niesamodzielnych. W jego ramach powstaje 76 nowych miejsc świadczenia usług społecznych w formie:

Z projektu skorzysta minimum 277 osób.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „PRACUŚ"

załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy

załącznik 2 - Oświadczenie uczestnika

załącznik 3 - Oświadczenie o rezygnacji

Formularz - Dane uczestników indywidualnych

Osobą do kontaktu ws. projektu jest Olga Madej, olga.madej@fidees.org, tel. 519 496 847

W ramach projektu PRACUŚ Fundacja Idee Społeczne prowadzi wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego w Hucie Dłutowskiej. Wypożyczalnia została uruchomiona 18 stycznia 2021 r.

Wypożyczalnia przeznaczona jest dla wszystkich mieszkańców powiatu pabianickiego, ze szczególnym uwzględnieniem gmin Dłutów, Pabianice, Ksawerów i Dobroń.

Osoby korzystające ze sprzętu mogą uzyskać wsparcie fizjoterapeutki, która wyjaśni, jak prawidłowo go używać oraz pokaże odpowiednie pozycje ułożeniowe i ćwiczenia.

Dokładne informacje na temat jej funkcjonowania znajdziecie Państwo tutaj.

Fundacja Idee Społeczne prowadzi także klub dla osób niesamodzielnych „Biedroneczki” w Woli Żytowskiej.

Siedziba klubu: Wola Żytowska 4, 95-200 Pabianice.

Szczegółowe informacje o zasadach udziału w klubie i jego funkcjonowaniu znajdziecie Państwo tutaj.

Więcej o projekcie

Pomysłodawcy i realizatorzy projektu:

Lider:

Gmina Dłutów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie

Partnerzy:

Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 277 osób, w tym:

Mieszkańcy gminy Dłutów mogą skorzystać z oferty realizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Usługi opiekuńcze – to pomoc udzielana w miejscu zamieszkania osoby, która na co dzień potrzebuje wsparcia np. przy higienie osobistej, przygotowaniu posiłku, zrobieniu zakupów, posprzątaniu mieszkania.

Pomoc dla osób z niepełnosprawnością – osobisty asystent osoby niepełnosprawnej dba o podniesienie jakości jej codziennego funkcjonowania, wspierając ją zgodnie z jej potrzebami i możliwościami.

Więcej informacji na temat usług opiekuńczych i asystenckich na stronie GOPS w Dłutowie.

Świetlica środowiskowa – to tu dzieci oraz młodzież mogą spędzać czas po szkole. Przyjaźni wychowawcy i wybrani specjaliści dbają o dobrą atmosferę, wspólną zabawę i gry, a także przeprowadzają różnego rodzaju zajęcia np. z języka angielskiego, sprawnego korzystania z komputera/tableta/smartfona. Ponadto raz w miesiącu wszyscy uczestnicy wspólnie wyjeżdżają do kina, teatru lub muzeum.

Klub osób niesamodzielnych – to miejsce, w którym dbamy, aby każdy uczestnik czuł się ważny, potrzebny i sprawny. Osoby chętne mogą skorzystać m. in. z gimnastyki, wsparcia psychologicznego, nauki obsługi smartfona czy komputera, a dodatkowo raz w miesiącu wyjechać grupowo do kina, teatru lub na basen.

Świetlica środowiskowa i klub działają w wyremontowanym na ich potrzeby budynku w Hucie Dłutowskiej.

Mieszkańcy gminy Pabianice mogą skorzystać z oferty realizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Fundację Idee Społeczne

Mieszkanie chronione wspierane w Petrykozach – uruchomione od sierpnia 2021 r., z miejscami dla dwóch potrzebujących mieszkańców gminy. Celem funkcjonowania mieszkania jest stworzenie jego mieszkańcom warunków do godnego, w miarę możliwości samodzielnego i aktywnego życia, przy zapewnieniu niezbędnego wsparcia specjalistów (m. in. pracownika socjalnego, psychologa, opiekunki). Więcej informacji na ten temat na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach.

Klub dla osób niesamodzielnych – czyli Klub Biedroneczki, o którym więcej tutaj.

Wszyscy mieszkańcy powiatu pabianickiego mogą skorzystać z:

Zalety wypożyczalni:


Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

logotypy