FIDEES – logo

Centrum Usług Środowiskowych w powiecie pabianickim – „PRACUŚ”

logotypy

Fundusze unijne i współpraca samorządów z Fundacją Idee Społeczne FIDEES – to przepis na dodatkowe usługi społeczne i zdrowotne dla mieszkańców powiatu pabianickiego. Projekt „PRACUŚ” realizowany jest od 1.07.2020 r. do 30.06.2023 r. Jego całkowita wartość wynosi 5.330.966,63 zł. Fundacja FIDEES koordynuje całość projektu oraz realizuje dwa zadania, prowadząc wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i  klub dla osób niesamodzielnych. W jego ramach powstaje 76 nowych miejsc świadczenia usług społecznych w formie:

Z projektu skorzysta minimum 277 osób.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „PRACUŚ"

załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy

załącznik 2 - Oświadczenie uczestnika

załącznik 3 - Oświadczenie o rezygnacji

Formularz - Dane uczestników indywidualnych

Osobą do kontaktu ws. projektu jest Olga Madej, olga.madej@fidees.org, tel. 519 496 847

W ramach projektu PRACUŚ Fundacja Idee Społeczne prowadzi wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego w Dłutowie. Wypożyczalnia została uruchomiona 18 stycznia 2021 r.

Wypożyczalnia przeznaczona jest dla wszystkich mieszkańców powiatu pabianickiego, ze szczególnym uwzględnieniem gmin Dłutów, Pabianice, Ksawerów i Dobroń.

Osoby korzystające ze sprzętu mogą uzyskać wsparcie fizjoterapeutki, która wyjaśni, jak prawidłowo go używać oraz pokaże odpowiednie pozycje ułożeniowe i ćwiczenia.

Dokładne informacje na temat jej funkcjonowania znajdziecie Państwo tutaj.

Fundacja Idee Społeczne prowadzi także klub dla osób niesamodzielnych „Biedroneczki” w Woli Żytowskiej.

Siedziba klubu: Wola Żytowska 4, 95-200 Pabianice.

Szczegółowe informacje o zasadach udziału w klubie i jego funkcjonowaniu znajdziecie Państwo tutaj.

Więcej o projekcie

Pomysłodawcy i realizatorzy projektu:

Lider:

Gmina Dłutów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie

Partnerzy:

Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 277 osób, w tym:

Mieszkańcy gminy Dłutów mogą skorzystać z oferty realizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Usługi opiekuńcze – to pomoc udzielana w miejscu zamieszkania osoby, która na co dzień potrzebuje wsparcia np. przy higienie osobistej, przygotowaniu posiłku, zrobieniu zakupów, posprzątaniu mieszkania.

Pomoc dla osób z niepełnosprawnością – osobisty asystent osoby niepełnosprawnej dba o podniesienie jakości jej codziennego funkcjonowania, wspierając ją zgodnie z jej potrzebami i możliwościami.

Więcej informacji na temat usług opiekuńczych i asystenckich na stronie GOPS w Dłutowie.

Świetlica środowiskowa – to tu dzieci oraz młodzież mogą spędzać czas po szkole. Przyjaźni wychowawcy i wybrani specjaliści dbają o dobrą atmosferę, wspólną zabawę i gry, a także przeprowadzają różnego rodzaju zajęcia np. z języka angielskiego, sprawnego korzystania z komputera/tableta/smartfona. Ponadto raz w miesiącu wszyscy uczestnicy wspólnie wyjeżdżają do kina, teatru lub muzeum.

Klub osób niesamodzielnych – to miejsce, w którym dbamy, aby każdy uczestnik czuł się ważny, potrzebny i sprawny. Osoby chętne mogą skorzystać m. in. z gimnastyki, wsparcia psychologicznego, nauki obsługi smartfona czy komputera, a dodatkowo raz w miesiącu wyjechać grupowo do kina, teatru lub na basen.

Świetlica środowiskowa i klub działają w wyremontowanym na ich potrzeby budynku w Hucie Dłutowskiej.

Mieszkańcy gminy Pabianice mogą skorzystać z oferty realizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Fundację Idee Społeczne

Mieszkanie chronione wspierane w Petrykozach – uruchomione od sierpnia 2021 r., z miejscami dla dwóch potrzebujących mieszkańców gminy. Celem funkcjonowania mieszkania jest stworzenie jego mieszkańcom warunków do godnego, w miarę możliwości samodzielnego i aktywnego życia, przy zapewnieniu niezbędnego wsparcia specjalistów (m. in. pracownika socjalnego, psychologa, opiekunki). Więcej informacji na ten temat na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach.

Klub dla osób niesamodzielnych – czyli Klub Biedroneczki, o którym więcej tutaj.

Wszyscy mieszkańcy powiatu pabianickiego mogą skorzystać z:

Zalety wypożyczalni:


Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

logotypy