FIDEES – logo

Fundacja i jej ludzie

Pomagamy pomagać

To hasło towarzyszy nam od 2008 r., kiedy poznałyśmy się, pracując w samorządzie i dbając o rozwój regionalnej polityki społecznej.

Fundację Idee Społeczne FIDEES założyłyśmy w maju 2016 r., aby profesjonalnie wspierać ludzi i podmioty działające na rzecz innych. Naszą siłą jest nasz zespół – kobiety z wieloletnim doświadczeniem pracy w sektorze samorządowym, znające się z jednego miejsca pracy. Gdy nasza misja samorządowa dobiegła końca, powędrowałyśmy w różne strony, tylko po to, żeby zebrać cenne doświadczenie i wrócić do tego, co nam wychodzi najlepiej – wspólnego działania, w którym wykorzystujemy:

Od początku nasz zespół powiększa się o kolejne osoby - przyciągamy do siebie specjalistki i społeczniczki z różnych dziedzin.

Marzena Ambroziak

Marzena Ambroziak

koordynacja projektów, obsługa finansowa i rozliczanie projektów, prawo zamówień publicznych, ekonomia społeczna

Bio:

Współzałożycielka oraz Prezes Zarządu Fundacji. Absolwentka Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, gdzie zdobyła tytuł licencjata na kierunku Finanse i Bankowość w specjalności rachunkowość i analiza przedsiębiorstw oraz tytuł magistra na kierunku Zarządzanie w specjalności zarządzanie organizacjami w zakresie zarządzania publicznego. Od 2007 roku zajmuje się realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym głównie ich koordynacją, obsługą finansową i rozliczaniem. Posiada doświadczenie zawodowe w pracy w jednostce samorządu terytorialnego oraz w organizacjach pozarządowych. Mieszkanka małej podłódzkiej miejscowości oraz szczęśliwa żona i matka. Najbardziej lubi spędzać wolny czas z rodziną, we własnym domu oraz czytać książki, głównie powieści i kryminały. Ceni sobie u ludzi szczerość, otwartość i poczucie humoru.

Dotychczasowi współpracownicy to m.in.:

Instytut Spraw Obywatelskich, Spółdzielnia Socjalna „Promyk Nadziei”, Spółdzielnia Socjalna „Piątkowska”, Fundacja Ostoja im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna, Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Sygnet, Kancelaria Prawa Podatkowego Biuro Rachunkowe Justyna Janota.

Anna Dudek-Lisowska

czarna wstążka Anna Dudek-Lisowska

przygotowywanie i koordynacja projektów, prawo (w tym prawo zamówień publicznych), partnerstwa lokalne, ekonomia społeczna

Bio:

Pomysłodawczyni i współzałożycielka Fundacji, była Prezes Zarządu. Z wykształcenia prawniczka, z zamiłowania społeczniczka, zawsze gotowa do pomocy. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu samorządu terytorialnego, organizacji pomocy społecznej oraz ekonomii społecznej. Specjalizowała się w tworzeniu kreatywnych rozwiązań dla gmin i powiatów w obszarze pomocy społecznej, w szczególności dotyczących osób niesamodzielnych. Ekspertka w przygotowywaniu dokumentacji projektowych, w tym przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Od 2008 r. koordynatorka wieloletnich, w tym partnerskich projektów społecznych. Ania była naszą liderką i motorem napędowym działań. To dzięki niej nasz zespół składa się z osób, którym obce są pojęcia „tego nie da się zrobić” i „mnie wtedy nie było” - takich ludzi do siebie przyciągała i tego oczekiwała od samej siebie. Odeszła od nas 26 listopada 2021 roku, ale wciąż jest obecna w naszych myślach, rozmowach i codziennej pracy.

Dotychczasowi współpracownicy to m.in.:

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej, Gmina Cielądz, Gmina Biała Rawska, Gmina Osjaków, Gmina Wieluń, Gmina Dłutów, Gmina Pabianice, Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Pabianicach, Fundacja „Obudźmy Nadzieję”, Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego, Fundacja „Słonie na Balkonie”.

Joanna Grabowska

Joanna Grabowska

publiczna służba zdrowia, obsługa finansowa i rozliczanie projektów

Bio:

Posiada doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych. Od 10 lat związana z obszarem świadczeń medycznych. Prace administracyjne i rozliczenia finansowe nie są jej obce, podobnie jak praca z osobami starszymi. Dokładna i sumienna. W papierach lubi mieć porządek. Żona i mama dwójki maluszków. Jej marzenie to dom w polskich Tatrach,w którym królują książki.

Dotychczasowi współpracownicy to m.in.:

Narodowy Fundusz Zdrowia

Anna Kawula-Jagiełło

Anna Kawula-Jagiełło

przygotowywanie i koordynacja projektów, edukacja, organizacja warsztatów i szkoleń

Bio:

Członkini Rady Fundacji. Z wykształcenia pedagog. Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek pedagogika w zakresie profilaktyki i animacji społeczno – kulturalnej. Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie administrowania funduszami unijnymi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z administracją samorządową na szczeblu wojewódzkim. W pracy wymaga, ale i pomaga. Stawia sobie inspirujące cele i podąża za nimi odkrywając nowe perspektywy. Kocha taniec ludowy, który jest dla niej źródłem harmonii, wiedzy o świecie, sposobem na życie. Kieruje się mottem: „Bądź sobą… wszyscy inni są już zajęci”.

Dotychczasowi współpracownicy to m.in.:

Gmina Osjaków, Gmina Wieluń, Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”.

Agnieszka Kucharska

Agnieszka Kucharska

przygotowywanie, koordynacja i rozliczanie projektów, polityka senioralna, pomoc społeczna, zdrowie publiczne, piecza zastępcza

Bio:

Współzałożycielka i wiceprezeska Zarządu Fundacji. Socjolog z 25-letnim doświadczeniem zawodowym w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego na poziomie Miasta Łodzi i Województwa Łódzkiego w obszarach zdrowia publicznego i polityki społecznej (lata 1991-2016). Ukończyła Podyplomowe Studium Profilaktyki Uzależnień Uniwersytet Łódzki, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Podyplomowe Studia Organizacji Pomocy Społecznej Uniwersytet Łódzki, Podyplomowe Studia Zarządzanie w administracji publicznej Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa. Pasjonuje się historią, czytaniem, rytmami flamenco i prawdziwie dobrej muzyki. Ceni odpowiedzialność, poczucie humoru i szczerość. Kocha swoją rodzinę, spokój przedmieścia Łodzi i 2 najcudowniejsze koty na świecie.

Dotychczasowi współpracownicy to m.in.:

jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej, w szczególności powiatowe centra pomocy rodzinie (m.in. w Rawie Mazowieckiej, Kutnie, Pabianicach), Fundacja „Słonie na Balkonie” w Łodzi, Fundacja „Obudźmy Nadzieję” w Rawie Mazowieckiej.

Olga Madej

Olga Madej

polityka senioralna, koordynacja projektów, pomoc społeczna, prawo zamówień publicznych, partnerstwa lokalne

Bio:

Przewodnicząca Rady Fundacji. Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego na specjalizacji pomoc społeczna i praca socjalna oraz socjologia stosunków politycznych. Absolwentka Studiów Podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie administrowania funduszami unijnymi. Przez 17 lat związana zawodowo z administracją samorządową. Posiada doświadczenie w świadczeniu pracy socjalnej, animowaniu współpracy międzyinstytucjonalnej, realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych ze środków unijnych, przygotowywaniu i przeprowadzaniu procedur związanych z zamówieniami publicznymi, instytucjonalnym wsparciu osób starszych. W pracy najbardziej ceni kompetencje i wolę współpracy, wciela w życie ideę, że „razem można więcej”. Fanka Unii Europejskiej, zwolenniczka wolności i praw kobiet. Prywatnie miłośniczka gór wysokich, via-ferrat i długich spacerów. Szczęśliwa mama i partnerka.

Dotychczasowi współpracownicy to m.in.:

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”, Społeczna Rada Seniorów Województwa Łódzkiego, Grażyna Busse - Prezes Stowarzyszenia Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej HIPOKAMP, dr n. hum. Magdalena Wieczorkowska - Uniwersytet Medyczny w Łodzi, jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego.

Aleksandra Podkońska

Aleksandra Podkońska

badania społeczne, ewaluacja, pozyskiwanie środków, ekonomia społeczna, organizacja warsztatów i szkoleń

Bio:

Współzałożycielka i wiceprezeska Zarządu Fundacji. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie socjologia, z którą związana jest od 2003 roku. Specjalizuje się w pozyskiwaniu środków dla ngo oraz ewaluacji. Praktyk w realizacji badań społecznych, od projektowania po raportowanie. Doświadczenie zawodowe związane z pracą w sektorze samorządowym, pozarządowym oraz prywatnym. Wiceprzewodnicząca Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w kadencji 2023-2025. Certyfikowana doradczyni biznesowa, pomagająca organizacjom pozarządowym uniezależnić się od środków publicznych poprzez rozwój działalności ekonomicznej. W pracy zawodowej nastawiona na poznawanie nowych ludzi i nowych rozwiązań. Żyje w szczęśliwej, czteroosobowej rodzinie (pies też człowiek ;) Relaksuje się przy książkach, filmach, serialach oraz rękodziele.

Dotychczasowi współpracownicy to m.in.:

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Instytut Spraw Obywatelskich, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Fundacja Ostoja im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim, Spółdzielnia Socjalna „Piątkowska”, Stowarzyszenie Kamienica 56, Fundacja Ecorower, Fundacja Społeczna „Razem”, Fundacja Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Piękny Świat”, Spółdzielnia Socjalna „Zielone Pabianice”, Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Sygnet, Biuro Badań Społecznych Question Mark, Fundacja "Słonie na Balkonie".

Barbara Sidor-Pietras

Barbara Sidor-Pietras

polityka społeczna, pomoc społeczna, aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami, zarządzanie

Bio:

Współzałożycielka i była przewodnicząca Rady Fundacji, nasz dobry duch. Magister inżynier, absolwentka Politechniki Łódzkiej i studiów podyplomowych: Podyplomowe Studia Prawa i Administracji, Podyplomowe Studia Organizacji Pomocy Społecznej, Podyplomowe Studia Zarządzanie Funduszami Europejskimi. Posiada 35 lat doświadczenia zawodowego w pracy w jednostkach pomocy społecznej na stanowiskach kierowniczych oraz 37 lat doświadczenia w pracy w organizacjach pozarządowych jako wolontariusz. Pasjonuje się kulinariami, ceni dobre książki pozwalające na zadumę i relaks. Ważne są dla niej szczerość, odpowiedzialność, lojalność. Ma dwóch wnuków, dla których zrobi wszystko.

Dotychczasowi współpracownicy to m.in.:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej z terenu całego kraju, Liga Kobiet Polskich.

Marta Stępniak

Marta Stępniak

finanse i księgowość, koordynacja projektów, obsługa finansowa i rozliczanie projektów, ekonomia społeczna

Bio:

Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Łódzkim, studiów podyplomowych z rachunkowości, doradca biznesowy, konsultant ds. zamówień publicznych, certyfikowana księgowa (certyfikat Ministra Finansów nr 42906/2010). Od 2007 r. zawodowo związana z trzecim sektorem, w którym zdobyła doświadczenie w zarządzaniu, finansach i księgowości. Skutecznie zrealizowała kilkadziesiąt projektów współfinansowanych z różnych źródeł, w tym ze środków europejskich. Zafascynowana językiem i kulturą Korei Południowej. Od niedawna poznaje procesy projektowania sztucznej inteligencji, w szczególności budowania i ewaluacji modeli uczenia maszynowego.

Dotychczasowi współpracownicy to m.in.:

Instytut Spraw Obywatelskich, Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu, Klub Sportowy "Społem", Fundacja Społeczna i WTZ "Razem", Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Sygnet, Kancelaria Prawa Podatkowego Biuro Rachunkowe Justyna Janota.

Marta Wójcik

Marta Wójcik

kadry, płace, finanse i księgowość, obsługa finansowa i rozliczanie projektów

Bio:

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego na UŁ, kierunku finanse i bankowość. Współpracuje z trzecim sektorem od 2010 r., koordynując rozliczanie finansowe inicjatyw finansowanych zarówno ze środków europejskich (EFS, f. norweskie i inne zagraniczne) , jak i krajowych funduszy publicznych (FIO, NoweFIO, dotacje jst). Doradza ngo'som w obszarze finansów i księgowości, kadr i płac. Poszerza swoją wiedzę i rozwija kompetencje biorąc udział w kursach/szkoleniach. Nie potrafiłaby żyć bez muzyki, spełnia marzenia poprzez podróże z dużą dawką aktywności. Miłośniczka odkrywania piękna Polski od Podlasia po Tatry.

Dotychczasowi współpracownicy to m.in.:

Instytut Spraw Obywatelskich, Fundacja Kuźnia Kampanierów

Aleksandra Bogusiak

Aleksandra Bogusiak

animacja społeczna, animacja kulturalna

Bio:

Magister pedagogiki w zakresie animacji i profilaktyki społeczno - kulturalnej na Uniwersytecie Łódzkim. Przez wiele lat związana z łódzkim środowiskiem NGO - zajmowała się koordynacją projektów ogólnopolskich, animacją i organizacją wydarzeń m.in. w Fundacji Gajusz, Fundacji Słonie na Balkonie, Ośrodku Działań Ekologicznych "Źródła", Łódź Art Center, ISO. Pomagała tworzyć projekty integracyjne, społeczne i kulturalne różnorodnym organizacjom z woj. łódzkiego. Dołączyła do zespołu FIDEES w 2024 r., z energią i zaangażowaniem animując zajęcia w klubie dla osób potrzebujących wsparcia "Biedroneczki". Przez 8 lat była właścicielką "Będzie Słodko" - pracowni dekorowanych ciasteczek. Lista jej zainteresowań jest długa, ale trudno jej poświęcić się tylko jednemu z nich - pociąga ją wiele rzeczy i chciałaby robić wszystko, wszędzie, naraz. Spokój odnajduje dekorując ciasteczka.

Dotychczasowi współpracownicy to m.in.:

Instytut Spraw Obywatelskich, Fundacja Słonie na Balkonie, Fundacja Gajusz, Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła", Łódź Art Center

Lidia Pietrzykowska-Dudek

Lidia Pietrzykowska-Dudek

animacja społeczna, animacja kulturalna

Bio:

Absowentka Akademii Humanistyczno Ekonomicznej na kierunku Pedagogika i studiów podyplomowych arteterapii (Doradztwo Zawodowe). Ma bogate doświadczenie zawodowe z pracy w handlu, administracji, przy obsłudze projektów unijnych i rewitalizacji, Zawsze szukała pracy z ludźmi i dla ludzi, dającej możliwość kreatywnych działań. Angażuje się w warsztaty plastyczne dla dzieci i dla seniorów. Zakochana w swoim rodzinnym mieście Łodzi, na co dzień pracuje z seniorami z gminy Pabianice w prowadzonym przez FIDEES klubie "Biedroneczki". Realizuje tam z dużym zaangażowaniem zajęcia rękodzielnicze, kulinarne i kulturalne. Ma wielkie serce dla potrzebujących, dzieci, seniorów i zwierząt, chętnie działa charytatywnie, wykorzystując swoją kreatywność, spontaniczność i talent złotej rączki. Uwielbia czas spędzony z rodziną, podróże, taniec, chętnie czyta kryminały i fantastykę. Otwarta i pozytywnie nastawiona do życia, choć jak trzeba znajdzie dziurę w całym.

Dotychczasowi współpracownicy to m.in.:

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, EduConsulting, Urząd Miasta Łodzi