FIDEES – logo

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Logotypy: Fundusze Europejskie – Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Informacja dotycząca trwałości projektu „PRACUŚ” (1.12.2023 r.)

Z dniem 30 listopada 2023 r. zakończyła się realizacja partnerskiego projektu „PRACUŚ” w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie 9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 9.1.2 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W ramach zapewnienia trwałości projektu, rozumianej jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług oferowanych w ramach projektu, Fundacja Idee Społeczne FIDEES ogłasza gotowość przez okres co najmniej odpowiadający okresowi realizacji projektu, czyli przez 3 lata i 5 miesięcy od zakończenia realizacji projektu, do świadczenia usług w ramach 1 utworzonego miejsca wsparcia w formie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Hucie Dłutowskiej. Sprzęt mogą nieodpłatnie wypożyczać mieszkańcy powiatu pabianickiego.

Kontakt w sprawie wypożyczenia sprzętu:


W ramach projektu PRACUŚ prowadzimy wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego w Hucie Dłutowskiej. Wypożyczalnia przeznaczona jest dla wszystkich mieszkańców powiatu pabianickiego, ze szczególnym uwzględnieniem gmin Dłutów, Pabianice, Ksawerów i Dobroń.

Adres: 95-081 Huta Dłutowska, ul. Pabianicka 37

W celu wypożyczenia sprzętu prosimy o wcześniejszy kontakt:

Wypożyczalnia sprzętu jest otwarta:

Wypożyczenie sprzętu jest możliwe także w innych dniach i godzinach, po wcześniejszym umówieniu terminu.

Osoby korzystające ze sprzętu mogą uzyskać wsparcie fizjoterapeuty, który wyjaśni, jak prawidłowo go używać oraz pokaże odpowiednie pozycje ułożeniowe i ćwiczenia.

Lista sprzętów dostępnych w wypożyczalni

 1. wózek inwalidzki (szerokość siedziska 50 cm) - dostępne 5 sztuk

  karta sprzętu

 2. wózek inwalidzki (szerokość siedziska 45 cm) - dostępne 5 sztuk

  karta sprzętu

 3. rotor kończyn górnych i dolnych - dostępne 5 sztuk

  karta sprzętu

 4. łóżko rehabilitacyjne (długość do 190 cm) - dostępne 20 sztuk

  karta sprzętu - materac

  karta sprzętu - łóżko

 5. łóżko rehabilitacyjne (długość 200 cm) - dostępne 5 sztuk

  karta sprzętu - materac

  karta sprzętu - łóżko

 6. pozycjonery zestaw - dostępne 3 sztuki

  karta sprzętu - poduszki pozycjonujące

  karta sprzętu - podpórki pozycjonujące pod nogę/stopę

  karta sprzętu - materac z podparciem stóp

 7. koncentrator tlenu - dostępne 5 sztuk

  karta sprzętu

 8. podnośnik transportowo-kąpielowy - dostępne 3 sztuki

  karta sprzętu

 9. bieżnia rehabilitacyjna - dostępne 3 sztuki

  karta sprzętu

Dokumenty niezbędne do wypożyczenia sprzętu

Regulamin wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego

załącznik nr 1 - Wniosek o nieodpłatne wypożyczenie sprzętu

załącznik nr 2 - Wzór zaświadczenia lekarskiego

załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania

załącznik nr 4 - Upoważnienie do wypożyczenia sprzętu

załącznik nr 5 - Umowa użyczenia sprzętu

załącznik nr 6 - Oświadczenie do umowy

Dokumenty niezbędne do przystąpienia do projektu „PRACUŚ"

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego działa w ramach projektu „PRACUŚ". Wypożyczenie sprzętu wiąże się z przystąpieniem do projektu.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „PRACUŚ"

załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy

załącznik 2 - Oświadczenie uczestnika

załącznik 3 - Oświadczenie o rezygnacji

Formularz - Dane uczestników indywidualnych


Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Logotypy: Fundusze Europejskie – Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego