FIDEES – logo

Fundacja Idee Społeczne FIDEES

Społeczniku, samorządowcu, przedsiębiorco

jesteśmy Twoim partnerem

Oferta dotycząca projektów

Biuro rachunkowe

Rysunek: grupa kobiet dyskutujących przy stole z laptopami

Do tej pory pozyskaliśmy

50234809