FIDEES – logo

Samorządowcu, społeczniku jesteśmy Twoim partnerem w projektach unijnych – skutecznie tworzymy, koordynujemy i rozliczamy projekty.

Dzięki współpracy z nami:

Rysunek: grupa kobiet dyskutujących przy stole z laptopami

Do tej pory pozyskaliśmy

46436037

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Projekty

aktywizacja zawodowa, integracja społeczna, ochrona zdrowia – przygotowywanie, koordynacja, rozliczanie

Szkolenia i doradztwo

projekty od A do Z, prawo zamówień publicznych, partnerstwa lokalne, biznesplan

Badania i analizy społeczne

od potrzeb badawczych do raportu i rekomendacji dla klienta

Zamówienia publiczne dla Wykonawców

wyszukiwanie ofert i udział w zamówieniach publicznych na zlecenie klienta

Ośrodki wsparcia

tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób niesamodzielnych

Warsztaty renowacji mebli

dla różnych grup wiekowych

Zobacz całą ofertę ▸

Aktualności

Więcej ▸

Rekomendują nas

Fundacja Idee Społeczne FIDEES od początku realizacji koordynuje i zarządza projektem, przygotowując dokumenty do udzielania zamówień publicznych, terminowo rozlicza projekt, monitoruje bazę personelu i uczestników (...) w sposób ciągły czuwa nad realizacją projektu, doradzając przy rozwiązywaniu bieżących problemów. Rekomenduję Fundację Idee Społeczne FIDEES jako organizację posiadającą kompetentną i profesjonalną kadrę do koordynacji i zarządzania projektami dofinansowywanymi ze środków europejskich.

Fundacja SŁONIE NA BALKONIE

Czytaj całość

Więcej ▸