FIDEES – logo

Samorządowcu, społeczniku jesteśmy Twoim partnerem w projektach unijnych – skutecznie tworzymy, koordynujemy i rozliczamy projekty.

Dzięki współpracy z nami:

Rysunek: grupa kobiet dyskutujących przy stole z laptopami

Do tej pory pozyskaliśmy

44912517

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Projekty

aktywizacja zawodowa, integracja społeczna, ochrona zdrowia – przygotowywanie, koordynacja, rozliczanie

Szkolenia i doradztwo

projekty od A do Z, prawo zamówień publicznych, partnerstwa lokalne, biznesplan

Badania i analizy społeczne

od potrzeb badawczych do raportu i rekomendacji dla klienta

Zamówienia publiczne dla Wykonawców

wyszukiwanie ofert i udział w zamówieniach publicznych na zlecenie klienta

Ośrodki wsparcia

tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób niesamodzielnych

Warsztaty renowacji mebli

dla różnych grup wiekowych

Zobacz całą ofertę ▸

Aktualności

Bezpłatne poradniki prawne dla seniorów

poradnik dla seniora

W 2018 i 2020 roku wspólnie z Krajowym Sekretariatem Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność" realizowaliśmy projekty dla seniorów, oferujące przede wszystkim bezpłatne doradztwo prawne. Chcemy, aby efekty tych działań objęły jak najszersze grono seniorów, dlatego przygotowaliśmy bezpłatne poradniki prawne. Czytaj dalej 

"Biedroneczki" pod skrzydłami FIDEES

biedroneczki

Nowy rok i nowe wyzwania - w ramach projektu "PRACUŚ" zaczynamy prowadzić klub dla osób niesamodzielnych w Woli Żytowskiej. Jego uczestniczki nadały mu już nazwę, a my z radością zadbamy, aby "Biedroneczki" ciekawie spędzały czas w klubie. Czytaj dalej 

Więcej ▸

Rekomendują nas

Fundacja Idee Społeczne FIDEES od początku realizacji koordynuje i zarządza projektem, przygotowując dokumenty do udzielania zamówień publicznych, terminowo rozlicza projekt, monitoruje bazę personelu i uczestników (...) w sposób ciągły czuwa nad realizacją projektu, doradzając przy rozwiązywaniu bieżących problemów. Rekomenduję Fundację Idee Społeczne FIDEES jako organizację posiadającą kompetentną i profesjonalną kadrę do koordynacji i zarządzania projektami dofinansowywanymi ze środków europejskich.

Fundacja SŁONIE NA BALKONIE

Czytaj całość

Więcej ▸