FIDEES – logo

Start zajęć stacjonarnych w Klubie "Biedroneczki"

biedroneczki

27 kwietnia 2021 r., po przerwie związanej z obostrzeniami przeciwdziałającymi pandemii COVID-19, ponownie uruchamiamy zajęcia stacjonarne w klubie „Biedroneczki". Zachowujemy oczywiście wszystkie zasady sanitarno-epidemiologiczne.