FIDEES – logo

Prawo do pomocy 2 - kolejny projekt dla dzieci

Na zdjęciu jest dwójka małych dzieci bawiących się klockami, widocznych z góry, oraz napis: Prawo do pomocy 2 - świetlica socjoterapeutyczna.

Projekt jest kontynuacją Programu „Prawo do pomocy”. Realizatorem projektu jest Fundacja Słonie na Balkonie z Łodzi. Projekt odpowiada na rzeczywiste potrzeby dzieci i młodzieży, bo jak wynika z badań, co dziesiąte dziecko w województwie łódzkim cierpi na zaburzenia psychiczne lub emocjonalne. Wsparciem Fundacji Słonie na Balkonie objęte są dzieci - świadkowie i ofiary przestępstw. Cierpią głównie na depresję, zaburzenia zachowania, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, ADHD, zaburzenia lękowe, epizody psychotyczne, FAS, zaburzenia odżywiania.

Celem projektu jest poprawa jakości pomocy kierowanej do dzieci i młodzieży, wywodzących się z rodzin mających trudną sytuację życiową, poprzez utworzenie i prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej. Świetlica obejmie wsparciem 70 dzieci z Łodzi i powiatów: brzezińskiego, zgierskiego, łódzkiego wschodniego i pabianickiego. Mieści się w Łodzi przy al. Kościuszki 39.

W ramach projektu każde dziecko zapewnione ma:

Świetlica organizuje zajęcia przez 5 dni w tygodniu, w godzinach 12:00–20:00. Jest prowadzona przez wykwalifikowany personel – psychologów (w tym psychologów z doświadczeniem klinicznym). Świetlica zapewnia wsparcie dzieciom, dzięki któremu, mimo swojej trudnej sytuacji, będą mogły brać aktywny udział w życiu społecznym. Grafik zajęć w świetlicy wzbogacony jest nieodpłatnymi zajęciami hipoterapeutycznymi.

Pracownicy świetlicy, koncentrując się na dzieciach, podnoszą efektywność pracy, pozostając w ścisłym kontakcie z ich rodzicami/opiekunami oraz szkołami i innymi instytucjami (poradnie psychologiczno – pedagogiczne, ośrodki pomocy społecznej etc.). Projekt wspomagają swoją pracą młodzi wolontariusze, prowadząc zajęcia lekcyjne. Dzięki nim dzieciaki osiągają lepsze stopnie w szkołach, co ma pozytywny wpływ na proces terapii.

Każde dziecko to osobna historia. Każde wymaga indywidualnego planu terapeutycznego, indywidualnej ścieżki wsparcia. To trudny, ale bardzo wartościowy projekt. Tym bardzie cieszymy się, że mogliśmy pomóc w jego stworzeniu, a także zajmujemy się jego koordynacją i sprawnym rozliczaniem.


Dofinansowanie projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego wynosi 1.523.520 zł. Wartość projektu 1.638.120 zł. Jest realizowany od 1 maja 2021 do 31 lipca 2023 r.

Skontaktuj się z nami, jeśli w Twojej miejscowości także potrzebne są usługi dla osób w trudnej sytuacji życiowej:

e-mail: fidees@fidees.org

tel. 577 812 613