FIDEES – logo

Jak pomagać dzieciom w czasie pandemii?

świetlica

Zawieszenie działań placówek wsparcia dziennego jest szczególnie bolesne w obliczu problemów dzieci. W projekcie „Prawo do Pomocy”, którego realizatorem jest Fundacja Słonie na Balkonie, działalność świetlicy socjoterapeutycznej zawieszono 12 marca. Od tego czasu pracownicy świetlicy realizowali wszystkie działania w sposób zdalny.

Laptopy zakupione w ramach projektu zostały użyczone tym dzieciom, które nie posiadały takiego sprzętu. Oddziaływania wychowawcze, terapeutyczne, psychologiczne i psychiatryczne odbywały się telefonicznie i poprzez skype.

Od dzisiaj świetlica socjoterapeutyczna częściowo wznowiła oddziaływania bezpośrednie. Dotyczy to konsultacji indywidualnych. Dzieci są umawiane na konkretną godzinę z tym specjalistą, którego wsparcie jest w danej chwili potrzebne. Ze względów bezpieczeństwa na razie nie są prowadzone zajęcia grupowe.

Opracowaliśmy regulamin COVID 19, precyzujący procedury postępowania, zmniejszające ryzyko zachorowań dzieci i pracowników świetlicy. Na razie pomieszczenia świetlicy wydają się puste, ale mamy nadzieję, że to przyjazne miejsce, urządzone w ramach projektu specjalnie pod potrzeby dzieci, zacznie znów tętnić życiem.

świetlica świetlica świetlica świetlica