FIDEES – logo

Wizyta studyjna w Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego

Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi docenił efekty działalności Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego. Mogliśmy je dziś zaprezentować podczas wizyty studyjnej, którą zorganizowano dla przedstawicieli instytucji z całej Polski.

Na zaproszenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi gościliśmy przedstawicieli Instytucji Zarządzających oraz Instytucji Pośredniczących, którzy chcieli bliżej zapoznać się z założeniami i efektami prowadzonego już od roku projektu „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego”.

Wizytę studyjną rozpoczęliśmy od Fundacji Obudźmy Nadzieję, która w ramach projektu uruchomiła i prowadzi Dom Dziennego Pobytu dla 15 mieszkańców powiatu rawskiego. Goście mieli możliwość poznać uczestników projektu, porozmawiać z nimi, a Pani Prezes Małgorzata Walendziak opowiedziała o sukcesach i wyzwaniach związanych z realizowanym projektem.

Później odwiedziliśmy wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej oraz Klub Seniora w Starej Rossosze, w którym członkinie klubu przygotowały poczęstunek dla gości.

Spotkanie pozwoliło przybliżyć uczestnikom wizyty studyjnej założenia dotyczące tworzenia centrów usług społecznych oraz pokazać ogromną zmianę społeczną, jaką udało się osiągnąć dzięki zaangażowaniu środków EFS.

Przekonaj się, jakie zmiany możesz wprowadzić w swojej społeczności dzięki środkom unijnym – skorzystaj z naszej oferty.