FIDEES – logo

Samorządowcu, społeczniku jesteśmy Twoim partnerem w projektach unijnych – skutecznie tworzymy, koordynujemy i rozliczamy projekty.

Dzięki współpracy z nami:

Rysunek: grupa kobiet dyskutujących przy stole z laptopami

Do tej pory pozyskaliśmy

44169798

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Projekty

aktywizacja zawodowa, integracja społeczna, ochrona zdrowia – przygotowywanie, koordynacja, rozliczanie

Szkolenia i doradztwo

projekty od A do Z, prawo zamówień publicznych, partnerstwa lokalne, biznesplan

Badania i analizy społeczne

od potrzeb badawczych do raportu i rekomendacji dla klienta

Zamówienia publiczne dla Wykonawców

wyszukiwanie ofert i udział w zamówieniach publicznych na zlecenie klienta

Ośrodki wsparcia

tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób niesamodzielnych

Warsztaty renowacji mebli

dla różnych grup wiekowych

Zobacz całą ofertę ▸

Aktualności

Więcej ▸

Rekomendują nas

Współpracę z Fundacją Idee Społeczne oceniam bardzo pozytywnie. Dzięki organizacyjnym kompetencjom pracowników FIDEES oraz merytorycznym zasobom Instytutu Spraw Obywatelskich zrealizowano efektywny i skuteczny projekt. Osiągnięto wszystkie założone wskaźniki, umiejętnie reagowano na pojawiające się zagrożenia, prawidłowo rozliczono projekt pod względem merytorycznym i finansowym. Polecam współpracę z Fundacją Idee Społeczne jako rzetelnym i kompetentnym partnerem.

Instytut Spraw Obywatelskich

Czytaj całość

Więcej ▸