FIDEES – logo

Centrum Usług Środowiskowych w powiecie pabianickim – „PRACUŚ”

ologowanie

Fundusze unijne i współpraca samorządów z Fundacją Idee Społeczne FIDEES – to przepis na dodatkowe usługi społeczne i zdrowotne dla mieszkańców powiatu pabianickiego. Projekt „PRACUŚ” realizowany będzie od 1.07.2020 r. do 30.06.2023 r. Jego całkowita wartość wynosi 5.330.966,63 zł. Fundacja FIDEES koordynuje całością projektu. W jego ramach powstaną 74 nowe miejsca świadczenia usług społecznych w formie:

Z projektu skorzysta minimum 276 osób.

Regulamin udziału w projekcie

załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy

załącznik 2 - Oświadczenie uczestnika

załącznik 3 - Oświadczenie o rezygnacji

W ramach projektu PRACUŚ Fundacja Idee Społeczne uruchamia wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego w Hucie Dłutowskiej. Planowany termin uruchomienia wypożyczalni to styczeń 2021 r.

Wypożyczalnia przeznaczona jest dla wszystkich mieszkańców powiatu pabianickiego, ze szczególnym uwzględnieniem gmin Dłutów, Pabianice, Ksawerów i Dobroń.

Wypożyczalnia będzie czynna w dni robocze w godzinach 8.00-16.00. Sprzęt będzie odbierany przez firmę transportową lub opiekuna osoby niesamodzielnej i dostarczany do jego miejsca zamieszkania. Sprzęt będzie wypożyczany nieodpłatnie, skorzysta z niego łącznie 90 osób.

Osoby korzystające ze sprzętu będą mogły również uzyskać wsparcie fizjoterapeuty. Po dostarczeniu sprzętu do domu będzie na miejscu wyjaśniał, jak prawidłowo go używać oraz pokaże odpowiednie pozycje ułożeniowe i ćwiczenia.

Wypożyczalnia będzie umiejscowiona w lokalu w Hucie Dłutowskiej, w którym działać będą także klub osób niesamodzielnych oraz świetlica środowiskowa. Lokal wymaga zaadaptowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnością (wykonanie łazienek, szybu windowego). Remont będzie prowadzony w okresie lipiec – grudzień 2020.

Po uruchomieniu wypożyczalni znajdziecie tu Państwo dokładne informacje na temat jej funkcjonowania.

Osobą do kontaktu ws. całego projektu (w tym wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego) jest Olga Madej, olga.madej@fidees.org, tel. 577 812 613

Więcej o projekcie

Pomysłodawcy i realizatorzy projektu:

Lider:

Gmina Dłutów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie

Partnerzy:

Ze wsparcia w ramach projektu będzie mogło skorzystać 276 osób, w tym:

Mieszkańcy gminy Dłutów będą mogli skorzystać z oferty realizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Świetlica środowiskowa – to tu dzieci oraz młodzież będą mogli spędzać czas po szkole. Przyjaźni wychowawcy i wybrani specjaliści zadbają o dobrą atmosferę, wspólną zabawę i gry, a także przeprowadzą różnego rodzaju zajęcia np. z języka angielskiego, sprawnego korzystania z komputera/tableta/smartfona. Ponadto raz w miesiącu wszyscy uczestnicy będą mogli wspólnie wyjechać do kina, teatru lub muzeum.

Klub osób niesamodzielnych – to miejsce, w którym zadbamy, aby każdy uczestnik czuł się ważny, potrzebny i sprawny. Osoby chętne będą mogły skorzystać m. in. z gimnastyki, wsparcia psychologicznego, nauki obsługi smartfona czy komputera, a dodatkowo raz w miesiącu wyjechać grupowo do kina, teatru lub na basen.

Świetlica środowiskowa i klub seniora będą działać w budynku w Hucie Dłutowskiej, dzieląc przestrzeń z wypożyczalnią sprzętu rehabilitacyjnego. W ramach projektu budynek zostanie wyremontowany i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Usługi opiekuńcze – to pomoc udzielana w miejscu zamieszkania osoby, która na co dzień potrzebuje wsparcia np. przy higienie osobistej, przygotowaniu posiłku, zrobieniu zakupów, posprzątaniu mieszkania.

Pomoc dla osób z niepełnosprawnością – osobisty asystent osoby niepełnosprawnej zadba o podniesienie jakości jej codziennego funkcjonowania, wspierając ją zgodnie z jej potrzebami i możliwościami.

Mieszkańcy gminy Pabianice będą mogli skorzystać z oferty realizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Klub seniora – to miejsce, w którym trzy razy w tygodniu będą organizowane dla osób starszych różne zajęcia np. ćwiczenia z profilaktyki zdrowego kręgosłupa, nauka obsługi smartfona/komputera, arteterapii, a przy gorszym samopoczuciu będzie możliwość porozmawiania z psychologiem. Dodatkowo dwa raz w miesiącu uczestnicy będę mogli wyjechać wspólnie do kina, teatru lub na basen. To wy drodzy seniorzy, będziecie sercem tego miejsca.

Wszyscy mieszkańcy powiatu pabianickiego będą mogli skorzystać z:

Zalety wypożyczalni:


Projekt będzie realizowany w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Logotypy: Fundusze Europejskie – Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego