FIDEES – logo

Nawiązaliśmy partnerstwo na rzecz projektu „PRACUŚ”

PRACUŚ – centrum usług środowiskowych w powiecie pabianickim

Uruchamiamy kolejne centrum usług środowiskowych w województwie łódzkim. Tym razem czas na powiat pabianicki. Już wkrótce mieszkańcy będą mogli korzystać z usług świadczonych w ramach projektu „PRACUŚ”.

Zanim uruchomione zostaną usługi, niezbędne jest formalne zawarcie partnerstwa, dzięki któremu będzie można je świadczyć. W jego skład wchodzi Gmina Dłutów jako lider oraz partnerzy: Gmina Pabianice, Powiat Pabianicki i Fundacja Idee Społeczne FIDEES. 26 lutego spotkaliśmy się w Dłutowie, aby podpisać umowę partnerską regulującą naszą współpracę w ramach projektu.

Gminę Pabianice reprezentowała kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Magdalena Mielczarek, Gminę Dłutów – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Getler, Powiat Pabianicki reprezentowany był przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Jarosława Grabowskiego oraz członka zarządu Powiatu Pabianickiego – Roberta Kraskę. W imieniu Fundacji Idee Społeczne FIDEES – jedynej organizacji pozarządowej w partnerstwie – umowę podpisała Anna Dudek-Lisowska, prezes zarządu fundacji.

Zawarcie partnerstwa stanowi podstawę uruchomienia projektu. Dzięki niemu mieszkańcy powiatu pabianickiego uzyskają dostęp do wsparcia w postaci:

Zakładamy, że z działań zaplanowanych w projekcie skorzysta minimum 276 osób z całego powiatu. PRACUŚ będzie funkcjonował do końca kwietnia 2023 r. i zapewni w sumie minimum 74 nowe miejsca świadczenia usług społecznych.

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego prowadzona przez FIDEES powstanie w Hucie Dłutowskiej. Lokal przeznaczony na wypożyczalnię zostanie w ramach projektu wyremontowany, tak, aby swobodnie mogły z niego korzystać osoby z niepełnosprawnością. Planowany termin zakończenia remontu to październik 2020 r. Szczegółowe informacje na temat projektu oraz wypożyczalni sprzętu będą zamieszczane na bieżąco tutaj.