Fundacja Idee Społeczne

Projekty od A do Z

Napiszmy razem projekt

Ty masz pomysł na swoją organizację – my wiemy, jak go sfinansować.

Działasz w organizacji? Pozyskujesz granty? Chcesz móc skupić się na realizacji misji? Zleć nam napisanie projektu. Oszczędź swój czas i pieniądze.

Razem możemy stworzyć projekt, który wzmocni Twoją organizację i jej odbiorców. Mamy doświadczenie w pozyskiwaniu środków na projekty w obszarze wspierania osób z niepełnosprawnościami, seniorów, dzieci i młodzieży, w obszarze pomocy społecznej, kultury, edukacji, zdrowia. Pozyskujemy środki z:

 • funduszy krajowych: np. Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (np. program NOWE FIO, PROO, Fundusz Młodzieżowy), programy ministerialne, jak Aktywni+, środki samorządowe,
 • funduszy unijnych: programy regionalne (RPO WŁ 2014-2020, FEŁ 2021-2027), programy centralne (np. Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego),
 • fundusze norweskie i inne: np. Program Aktywni Obywatele, Program pomocy psychospołecznej Polskiej Akcji Humanitarnej, Fundacja Edukacja dla Demokracji, środki z UNHCR (Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców).

Pracujesz w samorządzie?

Wiemy, z jakimi wyzwaniami się mierzysz przy pozyskiwaniu zewnętrznych środków: ograniczony budżet, złożona procedura pozyskiwania funduszy oraz konieczność spełnienia ścisłych kryteriów formalnych i merytorycznych.

Mamy wieloletnie doświadczenie w sektorze samorządowym, gdzie aktywnie dbałyśmy o prawidłowe rozporządzanie zarówno krajowymi, jak i unijnymi środkami. Dzięki temu rozumiemy i skutecznie pomagamy radzić sobie w tymi wyzwaniami.

Obecnie współpracujemy z kilkunastoma gminami i jednostkami pomocy społecznej, koordynując wieloletnie, partnerskie projekty unijne.

Skontaktuj się z nami:

Jak działamy?

Po pierwsze – rozmowa

Spotykamy się i omawiamy potrzeby i możliwości. Wspólnie z Tobą szukamy pomysłów, a potem:

 • wyszukujemy źródła finansowania (uwzględniając również montaż finansowy – łączenie różnych źródeł w jednym projekcie),
 • opracowujemy wniosek projektowy (dbając o stronę merytoryczną i budżetową, wykorzystując najbardziej efektywne rozwiązania),
 • pilnujemy, aby wniosek był poprawny formalnie i prawidłowo złożony.

A co z realizacją projektu?

Funduszami zajmujemy się od A do Z. Po pozyskaniu środków:

 • koordynujemy projekt (w tym dbamy m.in. o procedury związane z zamówieniami publicznymi, zajmujemy się dokumentacją merytoryczną i finansową),
 • utrzymujemy bieżący kontakt z instytucją, która dofinansowuje projekt. Nasze doświadczenie gwarantuje, że wszelkie kwestie będą załatwiane sprawnie i profesjonalnie.
 • dzięki naszej elastyczności i wiedzy, wprowadzimy niezbędne zmiany, aby projekt nadal osiągał swoje cele.
 • wprowadzamy niezbędne zmiany do projektu,
 • dbamy o jego właściwe rozliczenie.

Projekt nigdy nie jest dla nas celem samym w sobie

Pomożemy Ci stworzyć i zrealizować go tak, aby na stałe wspierał rozwój Twojej społeczności i odbiorców Twoich działań. Poszukamy możliwości kontynuowania działań po zakończeniu finansowania tak, aby utrzymać trwałość projektu.

Pozwól nam poprowadzić Twój projekt od startu do mety. Skontaktuj się z nami:

Nasze sukcesy

Od 2016 r. pozyskałyśmy ponad 97 milionów złotych na rozwój usług społecznych i zdrowotnych dla mieszkańców województwa łódzkiego. Wśród naszych największych sukcesów warto wskazać:

 • Pozyskałyśmy ponad 13 mln złotych na projekt Centrum Usług Środowiskowych dla powiatu rawskiego, tworzonego przez 7 partnerów i oferującego 9 różnych usług społecznych i zdrowotnych. W latach 2024-2027 nadal wspieramy powiat rawski w ramach kolejnego projektu partnerskiego na ponad 18 mln zł.
 • Pozyskałyśmy ponad 3 milionów złotych ze środków unijnych na uruchomienie świetlicy socjoterapeutycznej w organizacji, która wcześniej nie realizowała projektów dotacyjnych, a specjalizuje się we wspieraniu dzieci w traumie. Obecnie realizujemy wspólnie już trzecią edycję projektu.
 • Pracujemy bezpośrednio z osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w ramach klubu „Biedroneczki", dzięki któremu osoby starsze, długotrwale chore spędzają swój czas aktywnie, wartościowo i wśród innych ludzi.
 • Zrealizowałyśmy dwie edyacje projektu „Nasza Solidarność” w partnerstwie z Krajowym Sekretariatem Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność, dzięki czemu seniorzy z całej Polski mieli dostęp do darmowych porad prawnych, a my opublikowałyśmy 3 części bezpłatnego poradnika prawnego skierowanego do osób starszych.

Dzięki współpracy z nami:

 • otrzymasz środki na realizację swojego projektu
 • zaoszczędzisz czas i unikniesz żmudnych procedur formalnych
 • skupisz się na realizacji projektu, a my przejmiemy wszelkie formalności
 • unikniesz stresu związanego z rozliczeniem projektu/ zapomnisz o kłopotach/problemach z rozliczeniem projektu

Co nas wyróżnia?

 • mamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy i realizacji projektów
 • działamy zgodnie z najwyższymi standardami, co gwarantuje skrupulatność i rzetelność naszej pracy.
 • jesteśmy elastyczni, dostosowujemy się do zmieniających się warunków i potrzeb projektu
 • oferujemy kompleksowe wsparcie od pozyskania funduszy, poprzez realizację i rozliczenie projektu
 • znamy pracę w różnych sektorach - to pozwala nam tworzyć kompleksowe i przemyślane projekty,
 • jesteśmy nastawione na współpracę międzysektorową i wzmacnianie potencjału instytucji i organizacji w myśl hasła „współpraca się opłaca”
 • znamy się na prawie i potrafimy je interpretować i praktycznie stosować

Skontaktuj się z nami: