Fundacja Idee Społeczne

Nasze działania

Projekt zakończony

START 2 - Infolinia 800 800 602 dla dzieci i młodzieży

logotypy projektowe

Wartość projektu: 49.800,00 zł
Źródło finansowania: Program "Wspieramy Ukrainę 2022” finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności
Termin realizacji: październik 2022 - styczeń 2023

Projekt realizowany był przez Fundację Słonie na Balkonie w Łodzi. W jego ramach prowadzone były dyżury telefoniczne psychologów oraz superwizja zespołu psychologów. Głównym założeniem i celem projektu było umożliwienie szybkiej i bezpłatnej możliwości skorzystania z pomocy, interwencji kryzysowej dla uchodźców w Polsce.

Beneficjentami bezpośrednimi projektu były dzieci i młodzież - uchodźcy z Ukrainy. Telefon jest ogólnopolski, ale największą grupą korzystających z pomocy były rodziny z Łodzi, gdyż tu działalność Fundacji jest największa. Beneficjentami pośrednimi byli rodzice dzieci i młodzieży, którzy poprzez uzyskanie informacji i/lub wsparcia dla swoich dzieci mogą poprawić swoją sytuację emocjonalną, życiową.

W ramach projektu od poniedziałku do piątku prowadzone były 3-godzinne dyżury telefoniczne jednocześnie przez psychologów polsko i ukraińskojęzycznych. Taki sposób dyżurowania umożliwia z jednej strony zrozumienie problemów dzwoniących, a z drugiej zapewnia przełożenie sytuacji problemowych na polskie realia oraz zapewnia realne wsparcie dla osób w kryzysie.

W ciągu czterech miesięcy z teleporad psychologicznych w języku ukraińskim skorzystało 200 opiekunów dzwoniących w sprawach swoich dzieci, w tym 25 dzieci i młodzieży, uchodźców z Ukrainy, otrzymało bezpośrednie wsparcie psychologiczno-psychiatryczne w ramach stałych działań Fundacji Słonie na Balkonie.

Po zakończeniu projektu infolinia jest nadal dostępna bezpłatnie dla wszystkich, którzy szukają pomocy dla swojego dziecka. Dowiedz się, kiedy warto sięgnąć po pomoc psychologa.

Nasz wkład w projekt:

Napisałyśmy wniosek o dofinansowanie projektu, dbałyśmy o jego prawidłową realizację od strony administracyjnej i finansowej. Stale wspieramy działania Fundacji Słonie na Balkonie, w tym w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży z Ukrainy, mieszkających w Łodzi.

Dowiedz się więcej o projekcie: