Fundacja Idee Społeczne

Nasze działania

Projekt zakończony

Słoniki dla Ukrainy 2

logotypy projektowe

Wartość projektu: 153.000,00, w tym dofinansowanie 150.000,00
Źródło finansowania: Program Pajacyk - pomoc psychospołeczna, organizowany przez Polską Akcję Humanitarną
Termin realizacji: wrzesień 2023 - maj 2024

Projekt realizowany był przez Fundację Słonie na Balkonie w Łodzi jako kontynuacja działań podejmowanych na rzecz rodzin ukraińskich mieszkających w Łodzi, m.in. w ramach projektu "Słoniki dla Ukrainy". Jego celem było zwiększenie dostępu do wsparcia psychologicznego i terapeutycznego dla dzieci i młodzieży dotkniętych przez wojnę w Ukrainie, przy dodatkowym wsparciu ogólnym dla ich rodzin, m.in. w zakresie zwiększania wiedzy i umiejętności rodziców i opiekunów nt. wsparcia dzieci i młodzieży.

Działania:

  • wsparcie indywidualne dla dzieci i młodzieży z Ukrainy (porady psychologiczne i psychoterapia w ramach tworzonego indywidualnie planu pomocy),
  • grupowe wsparcie edukacyjne dla opiekunów dla dzieci i młodzieży z Ukrainy
  • koordynacja pracy polsko-ukraińskiego zespołu specjalistów Fundacji.

Wsparciem zostało objętych 70 dzieci i młodzieży. Skorzystali z bezpośrednich porad indywidualnych: psychologicznych (675 godzin) i psychoterapeutycznych (360 godzin). Zorganizowano także 12 grupowych warsztatów edukacyjnych dla opiekunów dzieci i młodzieży biorącej udział w projekcie, podczas których 18 dorosłych podniosło swoje kompetencje wychowawcze.

Nasz wkład w projekt:

Napisałyśmy wniosek o dofinansowanie projektu, dbałyśmy o jego prawidłową realizację od strony administracyjnej i finansowej. Stale wspieramy działania Fundacji Słonie na Balkonie, w tym w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży z Ukrainy, mieszkających w Łodzi.

Dowiedz się więcej o projekcie: