Fundacja Idee Społeczne

Nasze działania

Projekt zakończony

Słoniki dla Ukrainy

logotypy projektowe

Wartość projektu: 347.740,00, w tym dofinansowanie 183.740,00
Źródło finansowania: Program Pajacyk - pomoc psychospołeczna, organizowany przez Polską Akcję Humanitarną
Termin realizacji: wrzesień 2022 - sierpień 2023

Projekt realizowany był przez Fundację Słonie na Balkonie w Łodzi. Jego celem było zwiększenie dostępu do wsparcia psychologicznego i terapeutycznego dla dzieci i młodzieży dotkniętych przez wojnę w Ukrainie, przy dodatkowym wsparciu ogólnym dla ich rodzin, m.in. w zakresie zwiększania wiedzy i umiejętności rodziców i opiekunów nt. wsparcia dzieci i młodzieży.

Działania:

  • kontynuacja uruchomionego w maju 2022 telefonu zaufania dla uchodźców z Ukrainy (800 800 602), obsługiwanego przez psychologów mówiących po ukraińsku, jako narzędzia „pierwszego kontaktu” dla rodzin ukraińskich doświadczających problemów psychicznych, socjalnych i innych (infolinia dostępna dla osób z terenu całej Polski),
  • wsparcie indywidualne dla dzieci i młodzieży z Ukrainy (porady psychologiczne i psychiatryczne udzielane w ramach tworzonego indywidualnie planu pomocy),
  • grupowe wsparcie arteterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z Ukrainy (łącznie 4 grupy, każda trwająca pół roku),
  • koordynacja pracy polsko-ukraińskiego zespołu specjalistów Fundacji.

Wsparciem zostało objętych 60 dzieci i młodzieży. Skorzystali z bezpośrednich porad indywidualnych, uczestniczyli w grupowych zajęciach arteterapeutycznych. W sumie udzielono 212 godzin wsparcia indywidualnego i 200 godzin wsparcia grupowego.

Nasz wkład w projekt:

Napisałyśmy wniosek o dofinansowanie projektu, dbałyśmy o jego prawidłową realizację od strony administracyjnej i finansowej. Stale wspieramy działania Fundacji Słonie na Balkonie, w tym w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży z Ukrainy, mieszkających w Łodzi.

Dowiedz się więcej o projekcie: