Fundacja Idee Społeczne

Nasze działania

Projekt zakończony

Rodzina

Wartość projektu: 499.235,35 zł
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, środki własne
Termin realizacji: styczeń 2017 – czerwiec 2018

Nasz wkład w projekt: wsparcie na etapie tworzenia wniosku projektowego, sprawne zarządzanie projektem, całkowite rozliczenie zamknięcie projektu.

Projekt realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osjakowie. Jego celem było zapewnienie mieszkańcom gminy Osjaków dostępu do profesjonalistów na terenie gminy, bez konieczności dojazdów daleko od domu. W ramach projektu zatrudniono dwóch asystentów rodziny oraz utworzono Punkt Wsparcia Rodziny, w którym prowadzone były zajęcia terapii uzależnień, zajęcia z psychologiem, pedagogiem oraz logopedą. Projekt nie był zarezerwowany wyłącznie dla klientów pomocy społecznej. Bez względu na osiągany dochód, mieszkaniec gminy mógł np. skonsultować swój problem z prawnikiem, uzyskać wsparcie od terapeuty czy psychologa. Pomoc rodzinom w ich miejscu zamieszkania zapewniali z kolei asystenci rodziny, którzy indywidualnie pracowali przy rozwiązywaniu codziennych kłopotów. Uczyli i podpowiadali, jak najlepiej prowadzić gospodarstwo domowe i poprawiać relacje miedzy członkami rodziny. Cennym wsparciem byli także terapeuci rodzinni, którzy pomagali rodzicom w pokonaniu wyzwań i trudności wychowawczych.