Fundacja Idee Społeczne

Nasze działania

Prawo do pomocy 3

logotypy projektowe

#FunduszeUE

Celem projektu "Prawo do pomocy 3" jest objęcie wsparciem w okresie od 1.12.2023 do 31.03.2027 r. 75 dzieci i młodzieży, w wieku powyżej 5 lat (37K, 38M), poprzez rozszerzenie oferty wsparcia 30 istniejących miejsc świadczenia usług skierowanych do dzieci i młodzieży w formie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego.

Projekt realizowany jest w formule partnerskiej przez:

Całkowita wartość projektu wynosi 4 354 394,50 zł, w tym kwota dofinansowania 4 131 794,50 zł pochodzi z ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

W ramach projektu 75 dzieci i młodzieży zostanie objętych wsparciem w ramach świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez Fundację Słonie na Balkonie w Łodzi przy al. Kościuszki 39.

Dzieci i młodzież skorzystają z:

  • podstawowej opieki wychowawców,
  • wsparcia psychologicznego, psychoterapeutycznego i psychiatrycznego,
  • zajęć logopedycznych,
  • zajęć arteterapeutycznych, warsztatów teatralnych, wyjść do instytucji kultury,
  • zajęć z języka polskiego, matematyki, fizyki i chemii.

Współpraca Fundacji Słonie na Balkonie z FIDEES trwa już od 2018 r. "Prawo do pomocy 3" to kolejna już edycja projektu, w ramach którego w Łodzi utworzona została świetlica socjoterapeutyczna ukierunkowana na wsparcie dzieci i młodzieży po traumie, doświadczających problemów emocjonalnych, psychicznych, edukacyjnych, rodzinnych. FIDEES wspiera Fundację Słonie na Balkonie w zakresie pozyskiwania środków na realizację projektów oraz ich rozliczania. W projekcie "Prawo do pomocy 3" jako partner zapewnimy dzieciom i młodzieży wsparcie edukacyjne: zajęcia z języka polskiego, matematyki, chemii i fizyki.

Od początku wojny w Ukrainie Fundacja Słonie na Balkonie kompleksowo wspiera ukraińskie rodziny, które przybyły do Łodzi. Dzięki projektowi "Prawo do pomocy 3" minimum 18 dzieci i młodzieży z Ukrainy skorzysta ze wsparcia świetlicy socjoterapeutycznej.

Osoby do kontaktu ws. projektu: