Fundacja Idee Społeczne

Nasze działania

Pomoc psychologiczna dla dzieci

logotypy projektowe

Wartość projektu: 59.860,00 zł
Źródło finansowania: Program "Wspieramy Ukrainę” finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności
Termin realizacji: czerwiec - wrzesień 2024:

Projekt realizowany jest przez Fundację Słonie na Balkonie w Łodzi, ma na celu:

  • zwiększenie stabilności wsparcia dla 60 dzieci i młodzieży z Ukrainy, przebywających w Łodzi, poprzez zapewnienie 510h indywidualnych porad psychologicznych,
  • utrzymanie wysokiej jakości wsparcia na rzecz dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie comiesięcznej superwizji zespołu ukraińskich i polskich specjalistek.

Nasz wkład w projekt:

Napisałyśmy wniosek o dofinansowanie projektu, dbamy o jego prawidłową realizację od strony administracyjnej i finansowej. Stale wspieramy działania Fundacji Słonie na Balkonie, w tym w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży z Ukrainy, mieszkających w Łodzi.

Od 2024 r. dzieci i młodzież z Ukrainy mogą być obejmowani także wsparciem grupowym w Świetlicy Słoników w ramach projektu "Prawo do pomocy 3", dofinansowanego ze środków EFS+.

Dowiedz się więcej o projekcie: