Fundacja Idee Społeczne

Nasze działania

Projekt zakończony

Nasza Solidarność 2

Wartość projektu: 137.500 zł
Źródło finansowania: Program Aktywizacja Społeczna Osób Starszych (ASOS), środki własne
Termin realizacji: lipiec - grudzień 2020

Projekt zakładał tworzenie sieci samopomocowo – informacyjnej, a także profesjonalizację świadczenia usług wolontarystycznych przez emerytów i rencistów zrzeszonych w Krajowym Sekretariacie Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność (KSEiR). Chcieliśmy, aby projekt przyczynił się do kształtowania pozytywnego wizerunku osób starszych. KSEiR był partnerem Fundacji FIDEES przy realizacji projektu.

Pobierz poradniki prawne dla seniorów:

Poradnik prawny część II - Testamenty i darowizny

Poradnik prawny część III - Opłaty abonamentowe RTV

Projekt „Nasza Solidarność II” stanowił kontynuację działań podjętych w 2018 roku. Prowadzone wówczas porady prawne spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród seniorów, broszury opracowanego przez nas poradnika prawnego zostały w całości rozdysponowane wśród zainteresowanych.

W 2020 r. ponownie skierowaliśmy działania do członków 23 sekcji regionalnych KSEiR w całej Polsce. Były to porady prawne, na podstawie których zostały opracowane poradniki wspomagające rozwiązywanie problemów życiowych osób starszych. Porady prawne były udzielane przez doświadczonych prawników, a organizowane przez wolontariuszy - seniorów. Ich zadaniem było poszukiwanie sal do udzielania porad, informowanie społeczności lokalnej o możliwościach skorzystania z poradnictwa.

Elementem projektu było zorganizowanie Kongresu dla członków KSEiR, podczas którego poruszone były kwestie dotyczące różnych form aktywności społecznej, w tym upowszechniania wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, udziału osób starszych w sferze polityki, aktywności obywatelskiej i społecznej. Efektem Kongresu było wypracowanie form działania zwiększających skuteczność członków KSEiR w aktywności obywatelskiej w lokalnych środowiskach.

Realizatorzy projektu:

logotypy

Dowiedz się więcej o projekcie: