Fundacja Idee Społeczne

Nasze działania

Projekt zakończony

Nasza Solidarność

logotypy asos

Wartość projektu: 227.225 zł
Źródło finansowania: Program Aktywizacja Społeczna Osób Starszych (ASOS), środki własne
Termin realizacji: marzec – grudzień 2018

Jako realizator projektu: stworzyliśmy efektywne partnerstwo, wykorzystaliśmy naszą wiedzę z obszaru aktualnych wyzwań środowiska seniorów, stworzyliśmy ogólnopolską siatkę pracowników i wolontariuszy, opracowaliśmy fachowy poradnik, wypracowaliśmy założenia do kolejnych projektów na rzecz seniorów (w tym wolontariat seniorów).

Pobierz poradnik prawny dla seniora

Poradnik prawny dla seniora – cz. I

Projekt realizowany był w partnerstwie z Krajowym Sekretariatem Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność (KSEiR). Polegał na prowadzeniu stałych porad prawnych w 23 sekcjach KSEiR z całej Polski – łącznie 644 godzin dla 450 osób w 23 miastach.

Na podstawie raportów z udzielanych porad, sporządzanych przez prawników, opracowany i wydrukowany został poradnik prawny wspomagający rozwiązywanie problemów życiowych osób starszych. Poradnik przybliża tematykę darowizny, umowy dożywocia, zapisów na wypadek śmierci (testament) oraz zachowku, w tym kwestie podatkowe, opłaty i inne obowiązki publiczno-prawne.

Oprócz tego dla seniorów przeprowadzono szkolenia z zakresu zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, politycznym i obywatelskim. Zorganizowano 4 3-dniowe szkolenia seminaryjno-warsztatowe dla łącznie 62 osób. Ich uczestnicy wypracowywali lokalne strategie aktywizacji społecznej i obywatelskiej.

Odbyła się także 3-dniowa wizyta studyjna w Warszawie, w której wzięły udział 24 osoby. W jej ramach uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Senioralnej w Sejmie i mieli możliwość aktywnego udziału w jej obradach, a także spotkali się z wolontariuszami pracującymi na rzecz seniorów.

O tym, jak ważne są inicjatywy na rzecz aktywności społecznej seniorów, świadczą ich opinie wyrażone w ramach ewaluacji projektu:

  • Solidarność jest potrzebna emerytom aby zawsze propagowali, przekazywali młodszemu pokoleniu tradycje Związku i jego idee.
  • „Solidarność” daje nam możliwość działania . Daje możliwość wyrażania zbiorowych opinii, w wyborach wszystkich szczebli, możliwość krytykowania. Nigdy nie przestaliśmy być członkami „S”, a ideały „S” są dla nas zawsze żywe i ważne. W naszym wieku spotkania z ludźmi o bliskich nam poglądach są bardzo ważne.
  • Pracując w zespołach mamy świadomość o wartościach i sile naszych współbraci. Jesteśmy winni przekazywania tych wartości naszym potomkom.

Realizatorzy projektu:

logotypy

Dowiedz się więcej o projekcie: