Fundacja Idee Społeczne

Nasze działania

Projekt zakończony

Grant na rozwój instytucjonalny

Iceland, Liechtenstein, Norway – Active citizens fund

Pozyskałyśmy 100.000,00 euro z Funduszy Norweskie w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny. Dzięki temu możemy osiągać nasze strategiczne cele w obszarze rozwoju usług społecznych.

Granty instytucjonalne to granty przeznaczone na realizację bieżących działań (w tym wsparcia rozwoju instytucjonalnego). Środki, które pozyskałyśmy, przeznaczamy przede wszystkim na:

 • rozwój usług społecznych w regionie łódzkim, w tym efektywne i skuteczne wykorzystywanie finansowania w ramach programów UE w perspektywie 2021-2027 oraz innych źródeł, jak programy rządowe i samorządowe,
 • promowanie i wspieranie zawiązywania oraz funkcjonowania partnerstw na rzecz realizacji usług społecznych - partnerstw między organizacjami pozarządowymi oraz między organizacjami a samorządami i podmiotami z innych sektorów,
 • wzmocnienie marki Fundacji Idee Społeczne FIDEES.

Wybrane działania w ramach grantu instytucjonalnego

grafika do warsztatu

Warsztat "Pozyskaj fundusze unijne" zorganizowałyśmy, by podzielić się naszym know-how na temat pozyskiwania funduszy unijnych przez organizacje pozarządowe. Skupiłyśmy się na tematyce usług społecznych i praktyce pisania dobrych wniosków o dofinansowanie:

 • gdzie szukać informacji o dofinansowaniach?
 • co chce znaleźć we wniosku instytucja organizująca nabór?
 • jak przekazać nasz pomysł zwięźle, jasno i kompletnie?
 • jak sprawdzić, o środki w jakiej wysokości możemy się ubiegać?
 • jak uzasadnić wydatki w budżecie?
 • co jest kosztem bezpośrednim, a co pośrednim – i jak to policzyć?

Bazując na naszej wiedzy oraz pytaniach od uczestników warsztatu, przygotowałyśmy praktyczny przewodnik. Pomoże on organizacjom pozarządowym z regionu łódzkiego zmierzyć się z tematem pozyskiwania środków unijnych.

pobierz przewodnik

panel

Poprowadziłyśmy panel dyskusyjny oraz warsztat dotyczący zalet partnerskiej formuły realizacji projektów w obszarze usług społecznych. Wydarzenie odbyło się 31 marca 2023 r. w Fabryce Aktywności Miejskiej, we współpracy z Biurem Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi.

Uczestniczki panelu dyskusyjnego:

 • Halina Bartkowicz-Błażejewska – Powiatowe Centrum Pomocy w Rawie Mazowieckiej
 • Inga Nowakowska – Fundacja Obudźmy Nadzieję, Rawa Mazowiecka
 • Ewa Wieczorek – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osjakowie
 • Anna Leśkiewicz – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
 • Agnieszka Kucharska – Fundacja Idee Społeczne FIDEES, Łódź
 • Moderacja – Aleksandra Podkońska, Fundacja Idee Społeczne FIDEES, Łódź

Przedstawiłyśmy podstawowe obszary wsparcia działań dotyczących włączenia społecznego w ramach nowej perspektywy unijnej. Z uczestnikami warsztatu - przedstawicielkami i przedstawicielami instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych z Łodzi i regionu - podzieliłyśmy się naszą mapą drogową do dobrego partnerstwa. Głos zabierali także uczestnicy i uczestniczki spotkania, opowiadając o swoich działaniach w sektorze samorządowym i pozarządowym oraz dotychczasowych doświadczeniach z partnerstwami.

Na bieżąco informujemy naszych partnerów (obecnych i potencjalnych) o harmonogramach naborów w nowej perspektywie finansowej UE, przede wszystkim w odniesieniu do usług społecznych, infrastruktury społecznej, organizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Informacje zamieszczamy na naszym profilu w social mediach, a także przekazujemy na spotkaniach z partnerami projektowymi.

Stwarzamy możliwości dla wymiany informacji, dobrych praktyk i kontaktów między partnerami naszych działań. Organizujemy spotkania sieciujące, jak np. wizyta organizacji z Rawy Mazowieckiej w powiecie tomaszowskim, czy wizyta dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi w powiecie rawskim, w celu zobrazowania wpływu projektów partnerskich na rozwój usług społecznych, zwłaszcza na terenach wiejskich.


Grant realizowany jest w ramach wsparcia programu grantowego „Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny” finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 [Programme Active Citizens Fund - Regional under the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2014-2021 and the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021], prowadzony przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider konsorcjum), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.