Fundacja Idee Społeczne

Nasze działania

CUŚ DOBREGO 2

logotypy projektowe

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych przez utrzymanie i utworzenie na terenie powiatu rawskiego w okresie 1.12.23 - 30.04.27, 126 miejsc świadczenia usług społecznych dla 150 osób (120K,30M), w tym 40 osób z niepełnosprawnością (32K/8M).

Projekt jest realizowany w formule partnerskiej przez:

 • Powiat Rawski / Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej - Partner wiodący
 • Miasto Rawa Mazowiecka / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej
 • Gminę Rawa Mazowiecka / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej
 • Gminę Regnów / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie
 • Gminę Sadkowice / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkowicach
 • Gminę Biała Rawska / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej
 • Fundację Obudźmy Nadzieję

Całkowita wartość projektu wynosi 18 387 077,56 zł, w tym kwota dofinansowania 17 370 205,12 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

W  ramach projektu powstaje 126 miejsc świadczenia usług społecznych w formie:

 • usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
 • specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
 • sąsiedzkich usług opiekuńcznych,
 • 2 dziennych domów pobytu,
 • 2 klubów seniora,
 • usługi asystenta dla osób wymagających wsparcia
 • wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Projekt jest skierowany do mieszkańców powiatu rawskiego:

 • potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności),
 • otoczenia w/w osób, w szczególności rodziny sprawujące opiekę nad seniorami, osobami z niepełnosprawnościami i innymi osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • kadry podmiotów świadczących usługi w społeczności lokalnej.

Dokumenty dla uczestnika projektu:

Regulamin projektu CUŚ DOBREGO 2

Załącznik 1 - formularz rekrutacyjny

Załącznik 2 - oświadczenie RODO

Załącznik 3 - dane uczestników indywidualnych

Załącznik 4 - rezygnacja z udziału w projekcie

W ramach projektu FIDEES koordynuje i rozlicza projekt oraz udziela realizatorom bieżącego wsparcia merytorycznego.

Osoby do kontaktu ws. projektu: