Fundacja Idee Społeczne

Nasze działania

Projekt zakończony

Centrum Usług Środowiskowych w powiecie pabianickim – „PRACUŚ”

logotypy projektowe

W 2020 r. wraz z partnerami z powiatu pabianickiego pozyskałyśmy środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 na uruchomienie Centrum Usług Środowiskowych w powiecie pabianickim “PRACUŚ”.

Projekt trwał od lipca 2020 r. do listopada 2023 r., w jego ramach wykorzystaliśmy 5.330.966,63 zł na usługi społeczne dla mieszkańców powiatu pabianickiego. Powstały 74 nowe miejsca świadczenia usług społecznych w formie:

  • usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
  • asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej,
  • dwóch klubów dla osób niesamodzielnych,
  • świetlicy środowiskowej,
  • dwóch wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Z projektu skorzystało 276 osób.

Od grudnia 2023 r. wraz z Partnerami kontynuujemy świadczenie usług społecznych dla mieszkańców powiatu pabianickiego w ramach projektu "CUŚ dla pabianickiego" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.