Fundacja Idee Społeczne

Nasze działania

Projekt zakończony

Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego

logotypy projektowe

Wartość projektu: 4.105.527,92 zł
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020, środki własne
Termin realizacji: październik 2017 – wrzesień 2020

Nasz wkład w projekt: wsparcie na etapie tworzenia partnerstwa i wniosku projektowego, koordynacja i rozliczanie projektu, bieżące wsparcie merytoryczne.

Projekt realizowany w partnerstwie: Lider Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej), partnerzy: Gmina Cielądz, Gmina Biała Rawska, Gmina Rawa Mazowiecka, Fundacja Obudźmy Nadzieję w Rawie Mazowieckiej, Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Celem projektu było zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu rawskiego w okresie od 01.10.2018 r. do 30.09.2020 r. 185 miejsc świadczenia usług społecznych w formie:

  • mieszkań wspomaganych,
  • usług opiekuńczych,
  • dwóch Klubów Seniora,
  • Domu Dziennego Pobytu,
  • wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.