Fundacja Idee Społeczne

Nasze działania

Projekt zakończony

Bezpieczny Senior

Wartość projektu: 8.700 zł
Źródło finansowania: Województwo Łódzkie (Regionalne Centrum Polityki Społecznej), środki własne
Termin realizacji: maj – listopad 2017

Jako realizator projektu: wykorzystaliśmy w praktyce naszą wiedzę o potrzebach seniorów, pozyskaliśmy ekspertów do współpracy w formule pro publico bono, opracowaliśmy kompleksową ofertę warsztatową dla seniorów, którą można realizować w ramach innych projektów.

Projekt skierowany był do seniorów i miał na celu zwiększenie ich wiedzy i umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami występującymi w codziennym życiu. Przeprowadzono 3 seminaria (woj. łódzkie – Pabianice, Bełchatów, Zgierz) dla łącznie 61 osób. Tematyka poruszana na seminariach dotyczyła m.in.: zachowania podczas ataku bezpośredniego przez agresywną osobę, podczas próby porwania, kradzieży, wyłudzenia, zasad bezpiecznych zakupów przez Internet, wykształcenia „bezpiecznych odruchów”. Seniorzy wzięli udział w zajęciach Krav Magi, uczyli się technik i odpowiedniego zachowania w sytuacjach zagrożenia, zapoznali z podstawowymi zasadami ratownictwa i pierwszej pomocy (m.in. odbyli trening sztucznego oddychania na fantomie).

Nowe technologie, nowe sposoby komunikacji oraz ogrom informacji napływających do seniorów zwiększają zagrożenia w codziennym życiu osób starszych. Stąd potrzeba prowadzenia stałej edukacji osób starszych, szczególności dotyczącej bezpieczeństwa zdrowotnego oraz bezpiecznych zachowań. Nie zawsze możemy towarzyszyć naszym bliskim i chronić ich przed zagrożeniem. Seniorzy powinni otrzymywać cyklicznie informację, a w miarę możliwości brać udział w warsztatach dotyczących podstaw udzielania pierwszej pomocy, reakcji na bezpośrednie zagrożenie fizyczną napaścią oraz umiejętnościom przeciwstawiania się oszustom. Z ankiety ewaluacyjnej po przeprowadzeniu projektu „Bezpieczny Senior”:

  • 98,3% uczestników zwiększyło wiedzę w zakresie bezpiecznych zachowań
  • 96,7 % uczestników zwiększyło swoje umiejętności w zakresie przeciwdziałaniu zagrożeniom
  • 100% uczestników zwiększyło swoją wiedzę i umiejętności w zakresie ratownictwa