Fundacja Idee Społeczne

Nasze działania

Projekt zakończony

Bezpieczna żywność, bezpieczna rodzina

Wartość projektu: 114.865 zł
Źródło finansowania: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, środki własne
Termin realizacji: luty – październik 2017

Jako realizator projektu: stworzyliśmy efektywne partnerstwo, wykorzystaliśmy praktyczną wiedzę naszego zespołu w angażowaniu społeczności lokalnych w działania, wsparliśmy aktywistów naszym know-how w zakresie animacji społecznej.

Projekt realizowany był wspólnie z Instytutem Spraw Obywatelskich z Łodzi. Miał na celu zwiększenie aktywności obywatelskiej na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego rodzin w 10 społecznościach lokalnych na terenie woj. łódzkiego. Łącząc chęć działania na rzecz lokalnych społeczności z ekspercką wiedzą z obszaru bezpieczeństwa żywnościowego, postanowiliśmy przeszkolić 10 liderów społecznych, aby mogli podjąć rolę detektywów w służbie bezpiecznej żywności. Opracowaliśmy innowacyjny model działań społecznych, skoncentrowanych wokół lokalnego „śledztwa” na temat dostępnej żywności, zwyczajów konsumenckich czy sposobów uprawy roślin. Podczas 3-dniowego warsztatu każdy z detektywów otrzymał fachową wiedzę, tak, aby móc przeprowadzić śledztwo i zorganizować akcję społeczną wokół jego wyników. W efekcie przeprowadzono 10 różnych śledztw i działań lokalnych, związanych z bezpieczeństwem żywnościowym, m.in.:

  • spotkanie dla mieszkańców Głowna na temat postaw lokalnej społeczności wobec żywności ekologicznej,
  • spotkanie dla seniorów z Opoczna, podczas którego dowiedzieli się więcej o najbardziej powszechnych produktach spożywczych, jak wędliny czy dżemy,
  • stoisko podczas dożynek w Poddębicach, na którym zbierano podpisy popierające wprowadzenie jednolitego znakowania żywności wolnej od GMO,
  • warsztaty dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łaznowie i ich rodziców na temat zdrowych zwyczajów żywieniowych, połączone z Eko-przyjęciem,
  • spotkanie dla mieszkańców łódzkiego Teofilowa, prezentujące opinie przedstawicieli sklepów osiedlowych na temat dostępności żywności ekologicznej,
  • spotkania z lokalnymi producentami i dystrybutorami żywności ekologicznej z okolic Zgierza,
  • warsztaty edukacyjne dla dzieci na temat życia pszczół i właściwości miodu.

Podsumowanie projektu odbyło się podczas spotkania na Targach Natura Food w Łodzi. Działamy lokalnie i inspirujemy się nawzajem – tak w kilku słowach można podsumować aktywność społeczników zaangażowanych w projekt.