Fundacja Idee Społeczne

Olga Madej

koordynatorka projektów

Pomogę w dokumentacji projektów unijnych, obsłudze partnerstwa projektowego, koordynacji, obsłudze finansowej i rozliczaniu projektów w obszarze usług społecznych

Przewodnicząca Rady Fundacji. Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego na specjalizacji pomoc społeczna i praca socjalna oraz socjologia stosunków politycznych. Absolwentka Studiów Podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie administrowania funduszami unijnymi. Przez 17 lat związana zawodowo z administracją samorządową. Posiada doświadczenie w świadczeniu pracy socjalnej, animowaniu współpracy międzyinstytucjonalnej, realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych ze środków unijnych, instytucjonalnym wsparciu osób starszych. W pracy najbardziej ceni kompetencje i wolę współpracy, wciela w życie ideę, że „razem można więcej”. Fanka Unii Europejskiej, zwolenniczka wolności i praw kobiet. Prywatnie miłośniczka gór wysokich, via-ferrat i długich spacerów. Szczęśliwa mama i partnerka.