Fundacja Idee Społeczne

Marta Wójcik

specjalistka ds. kadr i płac

Pomogę w sprawach kadrowych i płacowych w firmach i organizacjach pozarządowych, w obsłudze finansowej i rozliczaniu projektów.

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego na UŁ, kierunku finanse i bankowość. Współpracuje z trzecim sektorem od 2010 r., koordynując rozliczanie finansowe inicjatyw finansowanych zarówno ze środków europejskich (EFS, f. norweskie i inne zagraniczne) , jak i krajowych funduszy publicznych (FIO, NoweFIO, dotacje jst). Doradza ngo'som w obszarze finansów i księgowości, kadr i płac. Poszerza swoją wiedzę i rozwija kompetencje biorąc udział w kursach/szkoleniach. Nie potrafiłaby żyć bez muzyki, spełnia marzenia poprzez podróże z dużą dawką aktywności. Miłośniczka odkrywania piękna Polski od Podlasia po Tatry.