Fundacja Idee Społeczne

Anna Kawula-Jagiełło

koordynatorka projektów

Pomogę w dokumentacji projektów unijnych, obsłudze partnerstwa projektowego, koordynacji, obsłudze finansowej i rozliczaniu projektów w obszarze usług społecznych.

Członkini Rady Fundacji. Z wykształcenia pedagog. Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek pedagogika w zakresie profilaktyki i animacji społeczno – kulturalnej. Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie administrowania funduszami unijnymi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z administracją samorządową na szczeblu wojewódzkim. W pracy wymaga, ale i pomaga. Stawia sobie inspirujące cele i podąża za nimi odkrywając nowe perspektywy. Kocha taniec ludowy, który jest dla niej źródłem harmonii, wiedzy o świecie, sposobem na życie. Kieruje się mottem: „Bądź sobą… wszyscy inni są już zajęci”.