Fundacja Idee Społeczne

Anna Dudek-Lisowska

pomysłodawczyni Fundacji

Pomysłodawczyni i współzałożycielka Fundacji, była Prezes Zarządu. Z wykształcenia prawniczka, z zamiłowania społeczniczka, zawsze gotowa do pomocy. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu samorządu terytorialnego, organizacji pomocy społecznej oraz ekonomii społecznej. Specjalizowała się w tworzeniu kreatywnych rozwiązań dla gmin i powiatów w obszarze pomocy społecznej, w szczególności dotyczących osób niesamodzielnych. Ekspertka w przygotowywaniu dokumentacji projektowych, w tym przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Od 2008 r. koordynatorka wieloletnich, w tym partnerskich projektów społecznych. Ania była naszą liderką i motorem napędowym działań. To dzięki niej nasz zespół składa się z osób, którym obce są pojęcia „tego nie da się zrobić” i „mnie wtedy nie było” - takich ludzi do siebie przyciągała i tego oczekiwała od samej siebie. Odeszła od nas 26 listopada 2021 roku, ale wciąż jest obecna w naszych myślach, rozmowach i codziennej pracy.