Fundacja Idee Społeczne

Agnieszka Kucharska

wiceprezeska zarządu

Pomogę w pozyskaniu środków na projekty w szerokim obszarze usług społecznych, w koordynacji, obsłudze finansowej i rozliczaniu projektów.

Współzałożycielka i wiceprezeska Zarządu Fundacji. Socjolog z 25-letnim doświadczeniem zawodowym w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego na poziomie Miasta Łodzi i Województwa Łódzkiego w obszarach zdrowia publicznego i polityki społecznej (lata 1991-2016). Ukończyła Podyplomowe Studium Profilaktyki Uzależnień Uniwersytet Łódzki, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Podyplomowe Studia Organizacji Pomocy Społecznej Uniwersytet Łódzki, Podyplomowe Studia Zarządzanie w administracji publicznej Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa. Pasjonuje się historią, czytaniem. Ceni odpowiedzialność, poczucie humoru i szczerość. Kocha swoją rodzinę i spokój przedmieścia Łodzi.