Fundacja Idee Społeczne

Biuro rachunkowe

logotypy projektowe

Prowadzimy pełną księgowość i obsługę kadrowo-płacową. Skontaktuj się z nami i ustal indywidualną ofertę:

biurorachunkowe@fidees.org
tel. 577 812 613
ul. Papiernicza 7e, 92-312 Łódź

Sprawdź nasz cennik

Brak kontroli nad finansami? Zbyt wysokie podatki?

Zaufaj profesjonalizmowi i doświadczeniu.

Właściwie prowadzona księgowość, spersonalizowana oferta i znajomość różnych sektorów to nasza wartość.

Skorzystaj z naszej oferty, i miej pewność, że Twoje finanse są w najlepszych rękach.

Zyskaj kontrolę, uniknij strat!

 • mamy doświadczenie w obsłudze zarówno dużych firm, jak i jednoosobowych działalności gospodarczych,
 • rzetelne, czyli dokładne i terminowe prowadzenie Twoich spraw, to dla nas podstawa naszej współpracy
 • realizujesz projekty finansowane z różnych źródeł? Znamy się na tym, wesprzemy rozliczanie projektu od strony księgowej.
 • współpracujesz z samorządami, instytucjami publicznymi, biznesem? Mamy w tym duże doświadczenie, pomożemy Ci w kwestiach rozliczeń.
 • nie realizujesz w danym miesiącu żadnych działań, nie masz dokumentów finansowych? Za ten miesiąc nie pobierzemy od Ciebie opłaty.
 • organizacji, pamiętamy i informujemy Cię o kwestiach, o których nie dowiesz się z biura księgowego nie obsługującego na co dzień organizacji pozarządowych (np. jak właściwie rozdzielić księgowo działalność statutową odpłatną i nieodpłatną oraz gospodarczą)

Księgi handlowe

Nasze biuro rachunkowe w ramach prowadzenia ksiąg handlowych oferuje m.in.:

 • prowadzenie ksiąg handlowych,
 • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług VAT,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz z dokonywaniem odpisów amortyzacyjnych,
 • sporządzanie raportów miesięcznych i rocznych,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS,
 • sporządzanie i składanie deklaracji do US i ZUS,
 • reprezentację przed urzędami,
 • opracowanie polityki rachunkowości,
 • tworzenie indywidualnych planów kont dostosowanych do potrzeb firmy oraz potrzeb informacyjnych i zarządczych,
 • dekretację, czyli ocenę dokumentów księgowych w świetle prawa podatkowego wraz ze sposobem uwidaczniania w księgach,
 • prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
 • sporządzanie zestawienia obrotów i sald,
 • uzgadnianie kont rozrachunkowych,
 • zamykanie ksiąg po zakończeniu roku obrotowego,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych),
 • sporządzanie odrębnych ewidencji dla celów podatku VAT,
 • wyliczanie zobowiązań podatkowych i sporządzanie deklaracji podatkowych, raportów (ZUS, US, GUS, PFRON, inne),
 • rozliczanie transakcji wewnątrzunijnych (WNT, WDT) oraz transakcji związanych z eksportem oraz importem.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

W ramach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oferujemy m.in.:

 • weryfikację dostarczanej dokumentacji,
 • dekretację - ocenę dokumentów księgowych w świetle prawa podatkowego wraz ze sposobem uwidoczniania w księdze,
 • sporządzanie odrębnych ewidencji dla celów podatku VAT,
 • rozliczanie transakcji wewnątrzunijnych oraz związanych z importem i exportem,
 • wyliczanie zobowiązań podatkowych i sporządzanie przewidzianych prawem deklaracji podatkowych, raportów itp. dla ZUS, US, GUS i innych organów instytucji państwowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz z dokonywaniem od nich odpisów amortyzacyjnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie dowodów wewnętrznych na podstawie otrzymanej dokumentacji.

Obsługa kadrowo-płacowa

W ramach obsługi kadrowo-płacowej oferujemy prowadzenie bieżących spraw pracowników oraz doradztwo w obszarze personalnym i formalno-prawnym, w tym:

 • przygotowywanie i prowadzenie teczek osobowych (w tym: przygotowywanie umów, aneksów do umów, świadectw pracy, kontrola kompletności dokumentów, terminowości wykonywania badań lekarskich, szkoleń BHP oraz ważności umów i in.),
 • sporządzanie list płac, list obecności, ewidencji czasu pracy,
 • wyliczanie podatku od wynagrodzeń,
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z nieobecnością pracowników,
 • opracowywanie zestawień rocznych,
 • przygotowywanie deklaracji ZUS i wysyłka drogą elektroniczną,
 • obsługę w zakresie sprawozdawczości GUS,
 • obsługę w zakresie sprawozdawczości PFRON,
 • obsługę benefitów pozapłacowych,
 • sporządzanie deklaracji PIT-4, PIT 11 i innych.

Cennik

Cennik usług

W przypadku kompleksowej obsługi kadrowo-księgowej lub kadrowo-płacowej oraz w przypadku innych usług, niż wymienione w cenniku, cena jest ustalana indywidualnie z klientem. Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia oferty dopasowanej do potrzeb Twojej firmy lub organizacji.

Skontaktuj się:

biurorachunkowe@fidees.org
tel. 577 812 613
ul. Papiernicza 7e, 92-312 Łódź


Fundacja Idee Społeczne jest realizatorem projektu pn.”FIDEES OD NOWA”. Celem projektu jest wprowadzenie nowego katalogu usług, poprzez zakup licencji oprogramowania dla biur rachunkowych wraz z infrastrukturą oraz utworzenie trzech nowych miejsc pracy. Projekt zakłada rozwinięcie działalności Fundacji, poprzez świadczenie nowego katalogu usług – tj. utworzenia biura rachunkowego i świadczenie usług księgowych i kadrowo-płacowych, stworzenie nowych i ochronę już istniejących miejsc pracy. Wartość projektu wynosi 974 477,02 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 742 718,89 zł.

logotypy projektowe