FIDEES – logo

Zapytanie ofertowe - usługa transportowa

zapytanie ofertowe

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi transportowej:

Część 1: Dla nie więcej niż 25 uczestników

Część 2: Dla nie więcej niż 42 uczestników

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi transportowej dla uczestników Klubu „Biedroneczki” z siedzibą w Woli Żytowskiej 4, Gmina Pabianice, powiat pabianicki, średnio 12 dni roboczych w miesiącu (dowóz uczestników do siedziby klubu i odwiezienie do miejsca zamieszkania) i w 2 wybrane dni w miesiącu (wyjazdy do kina, teatru, na basen, na wycieczkę).

Termin składania ofert: 12.07.2021, godz. 10:00.

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego znajdują się w Bazie Konkurencyjności.