FIDEES – logo

Zapytanie ofertowe - usługa cateringowa - rozstrzygnięcie

zapytanie

Informujemy, że w dniu 18.06.2021 r. wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez BOSS Monika Bartnik, ul. Romana 44, Łódź.


Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostawa i podanie dwudaniowego obiadu 25 uczestnikom Klubu „Biedroneczki” w Woli Żytowskiej 4, Gmina Pabianice, powiat pabianicki, średnio 12 dni w miesiącu. Dostawa obejmuje dostarczenie posiłków do siedziby klubu i wskazanych miejsc zamieszkania uczestników.

Termin składania ofert: do 17.06.2021 r. do godziny 10:00.


Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6


Zapytanie ofertowe dostępne jest także w Bazie Konkurencyjności.