FIDEES – logo

Zapytanie ofertowe - porady prawne

zapytanie ofertowe

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług w zakresie udzielania porad prawnych dla seniorów - uczestników projektu pn. „Nasza Solidarność II” w ramach Programu Rządowego na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Na oferty czekamy do 4 września 2020 r.

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

załącznik nr 2 - Regulamin COVID-19

Klauzula informacyjna