FIDEES – logo

Zapytanie ofertowe - licencja programu i sprzęt komputerowy dla biura rachunkowego - AKTUALIZACJA i zmiana terminu składania ofert

zapytanie

W związku z modyfikacją treści zapytania ofertowego oraz załącznika nr 3 informujemy, że termin składania ofert został wydłużony.

Nowy termin składania ofert: 16.03.2021, godz. 9:00

Zobacz aktualną treść zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności.


Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji programu do obsługi finansowo-księgowej dla biura rachunkowego wraz z konfiguracją, wdrożeniem, przeszkoleniem personelu Zamawiającego oraz dostawą niezbędnego sprzętu komputerowego, serwera, urządzeń wielofunkcyjnych i pozostałej infrastruktury, zapewniającej funkcjonalność programu do obsługi finansowo-księgowej.

Zamówienie zostało podzielone na 2 Części:

Część I:

Dostawa licencji oprogramowania klasy ERP do obsługi programu finansowo-księgowego i kadrowego dla potrzeb prowadzenia biura rachunkowego wraz z konfiguracją, wdrożeniem i przeszkoleniem w zakresie funkcjonalności programu trzech pracowników Zamawiającego.

Część II:

Dostawa sprzętu komputerowego, serwera, urządzeń wielofunkcyjnych, pozostałej infrastruktury, zapewniającej funkcjonalność programu do obsługi finansowo-księgowej wraz z infrastrukturą zapewniającą bezpieczeństwo przechowywania i przetwarzania danych.

Termin składania ofert: do 12.03.2021 r. do godziny 9.00.

Szczegółowe informacje na temat zamówienia dostępne w Bazie Konkurencyjności.