FIDEES – logo

Zapraszamy do udziału w badaniu dla Ministerstwa Infrastruktury

zdjęcie zabawkowego autobusu i napis: ankieta - pojazdy komunikacji publicznej a potrzeby osób z niepełnosprawnościami

Na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury firma EU-Consult sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przeprowadza badanie na potrzeby opracowania ekspertyzy w odniesieniu do Działania 6. Programu Dostępności Plus – Dostępny transport zbiorowy w zakresie następujących pojazdów: autobusy miejskie z uwzględnieniem trolejbusów, autobusy użytkowane w komunikacji międzymiastowej (wykonujące regularny przewóz osób), tramwaje.

Badaniu poddawani są przede wszystkim użytkownicy pojazdów komunikacji zbiorowej. Przedstawiciele EU-Consult deklarują:

Chcielibyśmy dotrzeć do jak największej liczby użytkowników pojazdów, aby poznać ich opinie i potrzeby, w celu wypracowania rekomendacji związanych m.in. z zapewnieniem technicznej dostępności wszystkich kupowanych środków transportu. W szczególności zależy nam na poznaniu opinii i wskazania potrzeb przez osoby z niepełnosprawnościami.

W związku z tym, zachęcamy Państwa do wypełnienia krótkiej 10-minutowej ankiety internetowej, która dostępna jest tutaj. Link do ankiety można także skopiować do przeglądarki internetowej: https://eu-consult.info.pl/2/index.php/72277?newtest=Y&lang=pl

Ankietę można wypełnić do 7 lipca 2021 r.

Firma EU-Consult zapewnia, że wyniki prezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych, bez możliwości identyfikacji respondenta.