Fundacja Idee Społeczne

Aktualności

Spotkanie o innowacjach społecznych na Uniwersytecie Łódzkim

Podsumowanie projektów Science Hub UŁ „Rodzicu poznaj swoje prawa” i „Znajdź siłę w mediacji”

Zbliża się podsumowanie projektu "Rodzicu poznaj swoje prawa", w ramach którego powstał poradnik dla rodziców starających się o powrót swoich dzieci z pieczy zastępczej. Poradnik już wkrótce będzie dostępny na naszej stronie.

Tymczasem 10 maja zapraszamy na spotkanie organizowane przez Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Poświęcone będzie projektom realizowanym w SCIENCE HUB UŁ, w tym projektowi, w którym mamy przyjemność brać udział. W spotkaniu weźmie udział nasza wiceprezeska Aleksandra Podkońska.

MIEJSCE: Instytut Psychologii WNOW UŁ, al. Rodziny Scheiblerów 2, Aula Zielona, 0.2 parter

PROGRAM:

9:00 - 9:15 – Oficjalnie otwarcie wydarzenia: dr hab. prof. UŁ- Alina Wróbel, Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, dr Marcin Muszyński, ambasador SCIENCE HUB UŁ

9:15 - 11:00 – Panel dyskusyjny pt. „Dom samotnej matki jako przestrzeń budowania relacji społecznych” ‒ podsumowanie działań w ramach projektu „Znajdź siłę w mediacji”

Moderatorka: Monika Dolik, pełnomocniczka Prezydenta Miasta Łodzi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Uczestniczki: Monika Wojtczak, opiekun merytoryczny projektu, Natalia Dziąg, studentka pedagogiki resocjalizacyjnej, streetworkerka, realizatorka projektu, Dagmara Wasiak, pracownik socjalny, Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi, Wioletta Jóźwiak-Majchrzak, wicedyrektor Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi, Justyna Jarczyńska i Wiktoria Sałapa, uczestniczki projektu.

11:00 - 11: 15 – Przerwa kawowa

11:15 - 13:00 – Panel dyskusyjny pt. „Upełnomocniająca praca socjalna” - podsumowanie działań w ramach projektu „Rodzicu poznaj swoje prawa”

Moderatorka: Monika Dolik

Uczestnicy: Izabela Kamińska-Jatczak, opiekun merytoryczny projektu, Mateusz Korzeniowski, kurator specjalista, współrealizator projektu, Aleksandra Podkońska, wiceprezeska zarządu, Fundacja Idee Społeczne FIDEES, Joanna Zajfert, kierowniczka Wydziału Poradnictwa Rodzinnego i Pomocy Specjalistycznej w Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej w Łodzi, Sandra Chojnacka, Aneta Grober, studentki pedagogiki społecznej, realizatorki projektu.

To będzie niepowtarzalne spotkanie z innowacjami w usługach społecznych - warto tam być.

Poradnik "Rodzicu poznaj swoje prawa" jest finansowany z grantu instytucjonalnego, jaki pozyskałyśmy z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.


Iceland, Liechtenstein, Norway – Active Citizens Fund

Działania organizacji w latach 2022-2024 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny