FIDEES – logo

Preferencyjne składki ZUS - dla kogo?

biuro rachunkowe

Czym są preferencyjne składki ZUS?

Przedsiębiorcy otwierający po raz pierwszy swoją działalność gospodarczą mogą skorzystać z możliwości opłacania niższych składek ZUS przez 2 lata działalności. Oznacza to, że przez 24 miesiące kalendarzowe począwszy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej/zakończenia ulgi na start, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi kwota zadeklarowana, jednak nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym.

Przedsiębiorcy, którzy opłacają preferencyjne składki ZUS, nie muszą opłacać składki na fundusz pracy, bowiem składki ustalane są począwszy od kwot, które w okresie miesiąca stanowią łącznie co najmniej kwotę minimalnego wynagrodzenia ogłoszonego corocznie na podstawie ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Minimalne wynagrodzenie w roku 2021 wynosi 2 800 zł brutto.