FIDEES – logo

Pierwsze spotkanie Grupy Sterującej

cuś dobrego

Dzisiaj odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Sterującej projektu „CUŚ DOBREGO”. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich Partnerów, czyli:

Na spotkaniu obecne były także przedstawicielki Fundacji Idee Społeczne.

Omówiono realizację zadań poszczególnych Partnerów, w tym m.in. organizację usług opiekuńczych, programu teleopieki, opieki długoterminowej, zwiększenia liczby miejsc w klubie seniora i domu dziennego pobytu.

Przed nami czas na przeprowadzenie niezbędnych procedur związanych z zamówieniami publicznymi. Nad całym procesem czuwa oczywiście ekipa FIDEES.