FIDEES – logo

Niemal 300 osób skorzystało już z Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego

Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego

Z instytucjami z powiatu rawskiego współpracujemy od trzech lat. Efekt naszych wspólnych działań to Centrum Usług Społecznych – projekt uruchomiony w październiku 2017 r. i realizowany z powodzeniem do dzisiaj. Fundacja Idee Społeczne dba o jego sprawną koordynację i rozliczanie.

Na etapie tworzenia projektu założyliśmy, że będzie w nim uczestniczyło 185 osób. Tymczasem na koniec marca 2020 r. było ich już 299. Za tymi liczbami stoją konkretni ludzie, ze swoimi problemami i potrzebami. Marysia dostała nowy wózek elektryczny, Pani Henia, u której rozwija się choroba Alzheimera, ma swoją opiekunkę, Pan Wacław pierwszy raz był w teatrze.

Wartość projektu to ponad 4 miliony złotych, pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz środków własnych partnerów. Liderem projektu jest Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej). W realizacji zaplanowanych działań uczestniczą ponadto samorządy i organizacje pozarządowe:

Dzięki zawiązaniu lokalnego partnerstwa mieszkańcy powiatu rawskiego mają lepszy dostęp do usług społecznych ważnych przede wszystkim dla osób starszych, z niepełnosprawnościami, a także dla ich bliskich. Pozyskanie środków unijnych umożliwiło:

Po kilku latach realizacji projektu mamy już praktyczną wiedzę o lokalnych partnerstwach – taką, której nie zdobędzie się w trakcie lektury nawet najlepszych poradników. Najtrudniejsze w projektach partnerskich jest … samo partnerstwo. To od partnerów, ich odpowiedzialności, obowiązkowości i otwarcia na cały projekt zależy realizacja wszystkich działań. Centrum Usług Społecznych w powiecie rawskim bazuje właśnie na takim podejściu. Tylko dzięki temu można było rozpocząć i realizować wszystkie przedsięwzięcia założone w projekcie. Trzyletnie projekty zawsze ulegają modyfikacji, dostosowując działania do rzeczywistych potrzeb uczestników.

Warto podkreślić rolę opieki i wsparcia projektu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, który monitorując postęp projektu przedstawił go jako dobrą praktykę. I tak na terenie powiatu rawskiego zorganizowano 3 wizyty studyjne: dla przedstawicieli Komisji Europejskiej, urzędów pracy z całej Polski oraz urzędów marszałkowskich i regionalnych ośrodków polityki społecznej. Dwukrotnie Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego zaprezentowano w wydawnictwach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi jako dobrą praktykę. Anna Dudek-Lisowska, prezes FIDEES, prezentowała projekt jako dobrą praktykę podczas seminariów poświęconych projektom usług społecznych.

Zobacz prezentację na temat Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego

Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego jako dobra praktyka – folder WUP w Łodzi

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tworzenia skutecznych partnerstw lokalnych? Sprawdź naszą ofertę. Zapraszamy także do kontaktu:

Agnieszka Kucharska, agnieszka.kucharska@fidees.org, tel. 577 812 614