FIDEES – logo

Kto może płacić 9% CIT w 2021 r.?

biuro rachunkowe

W 2021 roku więcej przedsiębiorców skorzysta z obniżonej stawki 9% CIT, zamiast podstawowej 19%.

To efekt podniesienia z 1,2 mln euro do 2 mln euro progu, do którego można stosować preferencję.

Kwotę 2 mln euro przeliczamy według średniego kursu euro Narodowego Banku Polskiego na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego. W 2021 r. jest to kurs z 4 stycznia, który wynosi 4,5485 zł za euro.

Warunkiem zastosowania preferencyjnej stawki podatki dochodowego jest zatem nieprzekroczenie limitu przychodów wynoszącego 9 097 000 zł.

Stawkę 9% CIT będą płacić przedsiębiorcy:

Dotychczasowy limit przychodów, wynoszący 1,2 mln euro, był niższy niż limit przychodów małego podatnika (2 mln euro). Teraz limity zostaną wyrównane. Podatnik zapłaci 19%, gdy w ciągu roku przekroczy przychody powyżej limitu 2 mln euro.

Stawka 9% ma zastosowanie wyłącznie do dochodów z działalności operacyjnej. Dochody z zysków kapitałowych podlegają opodatkowaniu stawką 19%.

Rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy - co wtedy?

Dla niektórych podatników rok podatkowy rozpoczął się przed 1 stycznia 2021 r. lub zakończył po 31 grudnia 2020 r. Jak stosuje się nowe przepisy w takiej sytuacji?

Należy wówczas sięgnąć do przepisu przejściowego - art. 20 nowelizacji z 28 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2123), która podniosła limit bieżących przychodów do 2 mln euro.

Wskazuje on, że jeśli przychody osiągnięte od początku roku podatkowego obowiązującego danego podatnika do 31 grudnia 2020 r. nie przekroczyły kwoty 2 mln euro, to podatnicy mogą stosować stawkę 9% CIT do końca miesiąca, w którym przychody osiągnięte przez nich od początku roku podatkowego nie przekroczą tej kwoty.

W takiej sytuacji do przeliczenia limitu należy zastosować kurs z pierwszego dnia roku podatkowego tego podatnika.

Przykład: W firmie X rok podatkowy rozpoczął się 1 marca 2020 r., a kończy się 28 lutego 2021 r. Należy wówczas zastosować kurs z 1 marca 2020 r., wynoszący 4,5175 zł za euro. W przypadku firmy X limit przychodów uprawniających do skorzystania z preferencyjnej stawki podatki CIT wynosi zatem 9 035 000 zł.