FIDEES – logo

Jak pozyskać środki na utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego?

fakty i opinie

W Jaszczowie w województwie lubelskim utworzono pierwsze w Polsce Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne (COM). Przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i umiarkowanym. Oferuje stały pobyt dla 8 osób, a kolejne 10 korzysta z niego w ramach pobytu dziennego. Całkowity koszt utworzenia COM w Jaszczowie to 2,7 miliona złotych.

Skąd środki na takie miejsce?

Pochodzą z Funduszu Solidarnościowego, w ramach programu „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne”. Zarządza nim Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jest realizowany od 1 sierpnia 2019 r.

Jak podkreśla Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - osoby, do których kierowany jest Program, obok różnorodnego wsparcia (w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych), będą miały zapewnioną możliwość niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb i takie zadania mają realizować Centra opiekuńczo-mieszkalne.

Kto może ubiegać się o środki?

O środki mogą ubiegać się gminy i powiaty, które chcą utworzyć COM lub zlecić ich prowadzenie organizacjom pozarządowym. Wnioski należy składać do wojewody, a ten przekazuje je do ministerstwa, które decyduje o przyznaniu dofinansowania.

Na co można pozyskać dofinansowanie?

W ramach programu można ubiegać się o sfinansowanie utworzenia i utrzymania COM. Gminy i powiaty mogą składać wnioski o wsparcie w ramach dwu modułów programu:

Z programu można sfinansować utworzenie COM oferującego maksymalnie 20 miejsc pobytu całodobowego oraz o całkowitej powierzchni nie przekraczającej 500 m2. Składając wniosek w module I, w tym samym roku można również złożyć wniosek w module II.


Chcesz, aby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne działało w Twojej gminie lub powiecie? Skontaktuj się z nami: tel. 577 812 613, e-mail: fidees@fidees.org.

Spotkajmy się, porozmawiajmy i pozyskajmy środki!