FIDEES – logo

Dajemy radę w powiecie rawskim!

CUS Rawa Mazowiecka w czasie koronawirusa

Czas epidemii to trudny okres dla realizacji wszystkich projektów, przede wszystkim związany z zawieszaniem działalności prowadzonych placówek. W Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego realizatorzy projektu, stosując wszystkie zalecenia, w maksymalny sposób wykorzystują możliwości, aby wesprzeć uczestników projektu. Daliśmy radę.

Po analizie sytuacji poszczególni partnerzy prowadzą zadania w projekcie w następujący sposób:

Mieszkania wspomagane (Gmina Cielądz) – ze względu na specyficzne potrzeby uczestników w zakresie wsparcia, oddalenie mieszkań wspomaganych od skupiska wiejskiego, i jedynie czterech uczestników zadania, podjęto decyzję o świadczeniu wszystkich usług w zadaniu uwzględniając przy tym stosowanie środków ostrożności (maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne). Uczestnicy mogą korzystać ze wsparcia psychologicznego, psychoterapeutycznego, uczestniczą w treningach umiejętności praktycznych i społecznych oraz korzystają ze wsparcia opiekuna mieszkań. Jeden z uczestników korzysta też z usługi opiekuńczej.

Usługi opiekuńcze (Gmina Biała Rawska) - uwzględniając potrzeby uczestników, ich wiek, samotność, stan zdrowia uniemożliwiający samoobsługę, podjęto decyzję o świadczeniu wszystkich usług w zadaniu uwzględniając przy tym stosowanie środków ostrożności (maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne).

Klub Seniora (Gmina Rawa Mazowiecka) – po 12 marca 2020 podjęto decyzję o zawieszeniu pracy Klubu Seniora (zajęcia języka obcego, informatyczne, aktywizująco – ruchowe, wykłady profilaktyki zdrowotnej, wyjazdy kulturalne). Jednak biorąc pod uwagę potrzeby uczestników, wiek, osamotnienie, świadczone jest wsparcie psychologiczne w formie kontaktu telefonicznego. Animatorzy zajęć pozostają również w gotowości świadczenia pracy, pozostając w stałym kontakcie telefonicznym z uczestnikami Klubu Seniora i w razie potrzeby dowożąc artykuły spożywcze dla osób samotnych, przy uwzględnieniu środków ostrożności (maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne). Przed Świętami Wielkanocnymi dotarli do wszystkich uczestników z życzeniami i „Zajączkiem”.

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego (PCPR w Rawie Mazowieckiej) - podjęto decyzję o świadczeniu wszystkich usług w zadaniu uwzględniając przy tym stosowanie środków ostrożności (maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne). Pracownicy wypożyczalni pracują w systemie dyżurów.

Dom Dziennego Pobytu (Fundacja Obudźmy Nadzieję w Rawie Mazowieckiej) - po 12 marca 2020 podjęto decyzję o zawieszeniu pracy DDP w formie stacjonarnej, ale ze względu na potrzeby uczestników, świadczone są usługi psychologiczne w formie kontaktu telefonicznego. Opiekunki pozostają również w gotowości świadczenia pracy, pozostając w stałym kontakcie telefonicznym z uczestnikami Domu Dziennego Pobytu. W razie potrzeby dowożą artykuły spożywcze dla osób samotnych, przy uwzględnieniu środków ostrożności (maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne). Kierownik również animuje zajęcia, ustalając grafik dyżurów i włączając się we wsparcie codzienne uczestników. Rehabilitant pozostaje w gotowości świadczenia pracy i udziela telefonicznie porad związanych z ćwiczeniami domowymi dla poszczególnych osób. Ze względu na potrzeby uczestników dowożone są posiłki do domów, wykonywane są zakupy i rozwiązywane bieżące problemy związane z izolacją. Uczestnicy stale deklarują chęć powrotu do stałych zajęć w DDP. Wszystkie czynności związane z kontaktem bezpośrednim z uczestnikami DDP przeprowadzane są z zachowaniem środków ostrożności (maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcyjne). Obecnie opracowywany jest program terapeutyczny, tak by poprzez kontakt skype, telefon, mail można było z uczestnikami prowadzić zajęcia.

Klub Seniora (Rawskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku) - po 12 marca 2020 podjęto decyzję o zawieszeniu pracy Klubu Seniora w formie stacjonarnej, ale ze względu na potrzeby uczestników kontynuowana jest animacja zajęć. Uczestnicy Klubu Seniora pozostając w izolacji domowej, wyrażają potrzeby stałego kontaktu, dlatego też w  dniach od 13 marca w ramach Klubu Seniora przy Rawskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku realizowane są zdalnie przez dwóch animatorów, zajęcia ze scrabbookingu, podczas których uczestnicy ozdabiają zdjęcia w albumach, wykonują stroiki świąteczne, palmy wielkanocne oraz wianki wiosenne na groby bliskich. Odbywały się kluby dyskusyjne na forach na tematy bieżące, jak również na temat przeczytanych pozycji książkowych oraz artykułów prasowych. Pieczony był zdalnie chleb oraz inne smakowitości. Szykowane były święconki na śniadanie wielkanocne. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem uczestników Klubu Seniora. Wg słów animatorów „towarzyszy nam przy tym śmiech, zabawa i bardzo dobry humor”. Realizatorzy planują poszerzanie zajęć i rodzajów wsparcia, w szczególności zajęć aktywizujących ruchowo.

Czas epidemii wyzwala zupełnie nowe pokłady inicjatyw, ale przede wszystkim pokazuje, że realizatorzy projektu z empatią i autentyczną troską myślą i działają na rzecz osób uczestniczących w projekcie. To ogromna satysfakcja dla Fundacji FIDEES współpracować z takimi ludźmi.