FIDEES – logo

Bezpłatne poradniki prawne dla seniorów

poradnik dla seniora

Projekty „Nasza Solidarność” i „Nasza Solidarność II” realizowane były w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.

Wykorzystaliśmy w nich przede wszystkim zalety, jakie niosą ze sobą projekty partnerskie - możliwość połączenia sił, zasobów i kompetencji. Naszym parterem był Krajowy Sekretariat Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność".

Oba projekty skoncentrowane były na zapewnieniu seniorom z całej Polski dostępu do zindywidualizowanych i bezpłatnych porad prawnych. Realizacja projektu „Nasza Solidarność II” w 2020 r. oznaczała dla nas konieczność dostosowania wsparcia do trudnych warunków związanych z pandemią COVID-19, tym bardziej, że seniorzy należą do grup najbardziej narażonych na zachorowanie. Mimo to udało nam się dotrzeć z poradami do 320 osób.

Zależy nam, aby efekty projektu objęły jak najszersze grono seniorów. Dlatego, podobnie jak w 2018 r., wybrałyśmy najczęściej pojawiające się podczas spotkań z prawnikami tematy i zebrałyśmy je w formie poradników. Tym samym opublikowałyśmy II i III część poradnika dla seniorów, z którego bezpłatnie może skorzystać każdy. Przygotowałyśmy także 1000 sztuk poradników w wersji drukowanej.

Część I i II poradnika dotyczą przekazywania majątku za życia oraz kwestii dziedziczenia (darowizna, testament, umowa dożywocia, służebność osobista, zachowek). Część III dotyczy opłat abonamentowych RTV.

Zapraszamy do korzystania z poradników:

Poradnik prawny dla seniora - część I

Poradnik prawny dla seniora - część II

Poradnik prawny dla seniora - część III