Rada Fundacji

Rada Fundacji

 

Barbara Sidor-Pietras - Przewodnicząca Rady

Wykształcenie wyższe - Politechnika Łódzka,

Studia podyplomowe:

Uniwersytet Łódzki - Podyplomowe Studia Prawa i Administracji,
Uniwersytet Łódzki - Podyplomowe Studia Organizacji Pomocy Społecznej,
Uniwersytet Łódzki - Podyplomowe Studia Zarządzanie Funduszami Europejskimi

Odznaczenia:

Honorowa Odznaka Ligi Kobiet Polskich,
Odznaka Rady Miejskiej w Łodzi za zasługi dla Miasta Łodzi,
Złoty Krzyż zasługi,
Odznaka Przyjaciel Dziecka Stowarzyszenia Komitet Dziecka i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
Grand Prix Festiwalu Sztuk Wszelakich,
Tytuł „Urzędnik Przyjazny Organizacjom Pozarządowym” przyznany w ramach konkursu organizowanego przez sektor pozarządowy „przełamujemy bariery”,
Złota Odznaka za zasługi przyznawana wieloletnim samorządowcom.

Doświadczenie społeczne:

Ławnik Sądu Rejonowego w Łodzi orzekający w sprawach rodzinnych i karnych,
Przewodnicząca Zarządu Ligi Kobiet Polskich w Łodzi (obecnie członek),
Członek Komisji Egzaminacyjnej Studiów Podyplomowych Organizacja Pomocy Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego,
Trzydzieści lat doświadczenia w pracy społecznej w organizacjach pozarządowych jako wolontariusz.

Doświadczenie zawodowe:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul Dojazdowej,
Z-ca Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Łodzi,
Z-ca Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - odpowiedzialność za kreowanie i wdrażanie w życie projektów na poziomie województwa łódzkiego, w tym działań z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, Programu Wyrównywania szans edukacyjnych poprzez program stypendialny w ramach działania 2.2 ZPORR, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze Unii Europejskiej i EOG, wdrażanie poddziałania 7.1.3 PO KL.

Z problemów województwa wynikających z diagnoz i badań w województwie, szczególnie jest mi bliska działalność: na rzecz aktywizacji osób starszych, na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego, problemy przeciwdziałania ubóstwu, rozwój wolontariatu, rozwój ekonomii społecznej w tym spółdzielni socjalnych, organizacja i przygotowanie szkoleń, badań i analiz, rozwój i podnoszenie prestiżu pracowników służb społecznych.

Interesuję się rozwojem ekonomii społecznej i wolontariatu, dobrą książką, rekreacją na działce, kulinariami.

Agnieszka Kucharska

Z perspektywy czasu, mogę powiedzieć, że moja praca polegała zawsze na pomaganiu. Najpierw jako pracownik socjalny, potem w samorządzie Miasta Łodzi i Województwa Łódzkiego. Obszary w których dane mi było pracować to profilaktyka i ochrona szeroko pojętego zdrowia (problemy niepełnosprawności, przeciwdziałania uzależnieniom, ochrona zdrowia psychicznego) oraz polityka społeczna w tym pomoc społeczna w skali województwa.

Dane mi było tworzyć Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych oraz Łódzką Radę Osób Niepełnosprawnych i pracować przy powstawaniu pierwszych w kraju miejskich, publicznych zakładów opieki zdrowotnej terapii uzależnień od alkoholu i narkotyków (całkowicie finansowanych przez Miasto). Problematyka z którą miałam szczęście się stykać i wspierać jej realizatorów to polityka rodzinna w tym przemoc w rodzinie (Ośrodek Terapii Rodzin, Wojewódzkie Obchody Rodzicielstwa Zastępczego, Karta Rodzin Wielodzietnych i inne) i wreszcie pomoc społeczna – wypełnianie treścią przez 16 lat zadań województwa samorządowego.

Dane mi było spotykać na swojej drodze wspaniałych ludzi, których entuzjazm, upór i chęć zmieniania rzeczywistości był dla mnie inspiracją i zobowiązaniem do wsparcia. Zawsze bliskie mi były problemy osób starszych i realizacja na ich rzecz zadań i projektów. W ciągu swojego życia zawodowego starałam się nieprzerwanie szkolić i dokształcać, by lepiej rozumieć, więcej wiedzieć. Ukończyłam Podyplomowe Studium Profilaktyki Uzależnień, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Podyplomowe Studia Organizacji Pomocy Społecznej, Podyplomowe Studia Zarządzanie w administracji publicznej. Mogłam uczestniczyć w kilkudziesięciu szkoleniach z zakresu polityki społecznej.

W wyniku lat mojej pracy potrafię opracowywać diagnozy i analizy problemów społecznych, prowadzić konferencje, przygotować i przedstawiać prezentacje, organizować wszelkie przedsięwzięcia (konferencje, szkolenia, sympozja, imprezy masowe. Potrafię (ku swojemu zaskoczeniu) czytać, stosować i wdrażać merytoryczne rozwiązania legislacyjne. Miałam też szczęście przez 15 lat kierować zespołem ludzi odpowiedzialnych, pracowitych, dla których praca przy rozwiązywaniu problemów społecznych miała dużą wartość.

Przez 26 lat mojej pracy współpracowałam z organizacjami pozarządowymi, a teraz sama jestem ich częścią.

Zawsze bliskie mi były historia, historia sztuki, archeologia, historia filmu, literatura, malarstwo, a zajęcia flamenco pozwalały zapomnieć o trudnych sprawach.

Aleksandra Podkońska

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie socjologia, z którą związana jest od ponad 10 lat. Specjalistka ds. badań społecznych, od projektowania po raportowanie. W szczególności interesuje się polityką społeczną i ewaluacją w jej wielu różnych odsłonach. Przez długi czas związana ze sferą publiczną, obecnie buduje i wspiera rozwój trzeciego sektora. Szczególnie bliska jest jej idea ekonomii społecznej, którą w praktyce ma okazję wdrażać jako członek zespołu Centrum KLUCZ w Instytucie Spraw Obywatelskich (INSPRO).

Żyje w szczęśliwej rodzinie 2 + pies. Ciekawa świata, uzależniona od książek, lubi wiedzieć więcej.

 

Anna Wasiak

Doktor nauk społecznych. Specjalistka w zakresie socjologii, polityki społecznej, rewitalizacji i partycypacji społecznej, dysfunkcji społecznych i starzenia się społeczeństwa. Posiada znajomość infrastruktury pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Zawodowo związana z łódzką instytucjonalną pomocą społeczną, prowadzeniem badań społecznych na terenie województwa łódzkiego i ochroną zdrowia. Zainteresowana strategicznym rozwojem i doskonaleniem usług społecznych dla mieszkańców województwa łódzkiego.

Wielbicielka dobrego wina, sztuki i teatru. Z powodów osobistych śledzi najnowsze trendy w balecie.