FIDEES – logo

Rusza Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim

Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim

Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim to kolejny efekt naszych działań w regionie łódzkim, ukierunkowanych na promowanie idei partnerstwa lokalnego. Mieszkańcy powiatu wieluńskiego właśnie uzyskali łatwiejszy dostęp do rozwiązań poprawiających jakość życia osób niesamodzielnych i ich rodzin.

Fundacja Idee Społeczne FIDEES, oprócz wsparcia na etapie wnioskowania o środki na utworzenie CUŚ oraz nawiązywania partnerstwa, odpowiada również za koordynację całego projektu. Jego wartość to 1.737.468,96 zł. Liderem jest Gmina Osjaków (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osjakowie), partnerzy to: Gmina Wieluń (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu), Powiat Wieluński (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu) oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego z siedzibą w Wieluniu.

Projekt realizowany będzie do końca 2020 r. W tym czasie na terenie powiatu wieluńskiego z usług społecznych skorzysta 125 osób. W ramach projektu zorganizowane będą:

Zainteresowały Cię rozwiązania zaproponowane w tym projekcie? Zapraszamy do kontaktu: Anna Kawula-Jagiełło, anna.kawula-jagiello@fidees.org, tel. 577 812 613