FIDEES – logo

Przedstawiciele Komisji Europejskiej w Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego

Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego

Projekt „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego” nieustająco cieszy się zainteresowaniem licznych samorządów, organizacji społecznych oraz instytucji zaangażowanych w rozdysponowywanie środków EFS. W dniu dzisiejszym odwiedzili nas przedstawiciele Komisji Europejskiej, którym mogliśmy zaprezentować efekty ponad dwuletniej pracy w projekcie.

Najważniejsza jest dla nas opinia uczestników projektu, dlatego podczas wizyty skupiliśmy się głównie na rozmowach z tymi, którzy bezpośrednio korzystają z oferowanego wsparcia. Goście mogli zatem przekonać się o skuteczności zaproponowanych w projekcie rozwiązań, które pozytywnie wpłynęły na życie nie tylko samych uczestników projektu, ale również ich rodzin.

Dzięki projektowi nie czuję się już samotna. Poznałam tutaj wiele osób, w tym moich rówieśników, z którymi lubię spędzać czas. Bez wahania mogę to miejsce nazwać moim drugim domem – mówi pani Natalia, biorąca udział w zajęciach organizowanych w Domu Dziennego Pobytu w Rawie Mazowieckiej.

Korzyści, które odczuwają osoby korzystające ze wsparcia w ramach projektu, są najlepszym wskaźnikiem jego jakości. Projekt potrwa do września 2020 r. i mamy nadzieję, że korzyści tych będzie jeszcze dużo.